Kuvaus: KARE-hankkeessa järjestettävä koulutus

Kohderyhmä: Isännöitsijät

Sisältö: Asunto-osakeyhtiöiden korjaushankkeiden osapuolet sekä niiden vastuut ja velvoitteet hankkeen eri vaiheissa. Tyypillisen korjaushankkeen prosessi: esiselvitykset, hanke- ja toteutussuunnittelu, urakkakilpailun järjestäminen, urakka-asiakirjat, yleisimmät As oy -hankkeissa käytettävät urakkamuodot, lisä- ja muutostyöt, työmaavalvonta ja vastaanotto.

Toteutustapa: Etäopetus (Teams) + itsenäinen opiskelu DIGMAssa

Toteutusaikataulu: 13.1. ja 10.2.2021 klo 8-12

Opintojen laajuus: Kurssin laajuus vastaa 1 opintopistettä

Vaatimukset: Internetin käyttötaidot, internetyhteys ja tietokone.

Kouluttaja: Jani Hietakangas

Yhteyshenkilö: Kalle Tammi, kalle.tammi(at)tuni.fi

Ilmoittautuminen: https://lomake.tamk.fi/lomakkeet/31117/lomake.html