Kuvaus: KARE-hankkeessa järjestettävä koulutus

Kohderyhmä: Isännöitsijät

Sisältö: Lämmitysjärjestelmät, pää- ja lisäjärjestelmät. Lämmitysjärjestelmän toimintaperiaate. Lämmitysjärjestelmän vaihdon hyödyt ja tekniset rajoitukset. Kiinteistön lämmitysjärjestelmän energiatehokkuuden parantamisen rahoitus ja tukivaihtoehdot.

Toteutustapa: Etäopetus (Teams) + itsenäinen opiskelu DIGMAssa

Toteutusaikataulu: opetuskerrat 26.1. ja 23.2.2021 klo 8-12

Opintojen laajuus: Kurssin laajuus vastaa 1 opintopistettä

Vaatimukset: Internetin käyttötaidot, internetyhteys ja tietokone.

Kouluttaja: Jussi-Pekka Juvela

Yhteyshenkilö: Kalle Tammi, kalle.tammi(at)tuni.fi

Ilmoittautuminen:  http://lomake.tamk.fi/lomakkeet/31117/lomakkeet.html