Kuvaus: KARE-hankkeessa järjestettävä koulutus

Kohderyhmä: Isännöitsijät

Sisältö: Yleistä haitta-aineista ja niitä koskeva lainsäädäntö. Haitta-aineiden esiintyminen tyypillisissä tilanteissa/rakenteissa. Näytteiden otto ja raportit. Haitta-ainekartoitusten tilaukset. Kurssilla käsitellään lisäksi Radonkorjauksia. Oppimistehtävä ja tentti.

Toteutustapa: Etäopetus (Teams) + itsenäinen opiskelu DIGMAssa

Toteutusaikataulu:  opetuskerrat 26.1. ja 23.2.2021 klo 12-16

Opintojen laajuus: Kurssin laajuus vastaa 1 opintopistettä

Vaatimukset: Internetin käyttötaidot, internetyhteys ja tietokone.

Kouluttaja: Pekka Väisälä

Yhteyshenkilö: Kalle Tammi, kalle.tammi(at)tuni.fi

Ilmoittautuminen:  http://lomake.tamk.fi/lomakkeet/31117/lomakkeet.html