Kuvaus: KARE-hankkeessa järjestettävä koulutus

Kohderyhmä: Isännöitsijät

Sisältö: Eri osapuolten välinen vastuunjako huoneistoremonteissa, edellisen osakkaan toteuttamat remontit, tyypillisiä huoneistoremontteja, huoneistoremonttien valvonta, rakennusluvan varaiset huoneistoremontit, haitta-aineiden huomiointi huoneistoremonteissa, eri ikäisten kerrostalojen tyypilliset rakenteet ja niiden asettamat rajoitteet huoneistoremontteihin.

Toteutustapa: Etäopetus (Teams) + itsenäinen opiskelu DIGMAssa

Toteutusaikataulu: opetuskerrat 27.1. ja 24.2.2021 klo 8-12

Opintojen laajuus: Kurssin laajuus vastaa 1 opintopistettä

Vaatimukset: Internetin käyttötaidot, internetyhteys ja tietokone.

Kouluttaja: Jani Hietakangas

Yhteyshenkilö: Kalle Tammi, kalle.tammi(at)tuni.fi

Ilmoittautuminen:  http://lomake.tamk.fi/lomakkeet/31117/lomakkeet.html