Kuvaus: 
KARE-hankkeessa järjestettävä koulutus

Kohderyhmä: Isännöitsijät

Sisältö: 

Kurssilla perehdytetään sähköisen liikenteen nykytilanteeseen ja tulevaisuuden näkymiin. Käydään läpi sähköautojen lataustavat ja latausjärjestelmät. Lataustapoja taloyhtiöissä käydään case-esimerkkejä hyödyntäen.

Aurinkosähkön tekniikan perusteet. Aurinkosähköjärjestelmän kokonaiskuva. Aurinkosähkön kannattavuus. CASE taloyhtiössä.

Toteutustapa: Etäopetus (Teams) + itsenäinen opiskelu DIGMAssa

Toteutusaikataulu: opetuskerrat 27.1. ja 24.2.2021 klo 12-16

Opintojen laajuus: Kurssin laajuus vastaa 1 opintopistettä

Vaatimukset: Internetin käyttötaidot, internetyhteys ja tietokone.

Kouluttaja: Aki Kortetmäki

Yhteyshenkilö: Kalle Tammi, kalle.tammi(at)tuni.fi

Ilmoittautuminen: http://lomake.tamk.fi/lomakkeet/31117/lomakkeet.html