Kuvaus: KARE-hankkeessa järjestettävä koulutus

Kohderyhmä: Isännöitsijät

Sisältö: 

Kuntoarvioiden ja tutkimusten määrittely sekä niiden suhde kunnossapidon suunnitteluun ja korjausten suunnitteluun. Kuntoarvioprosessi, osapuolten vastuut ja velvoitteet sekä PTS-ehdotus. Tavallisimmat rakennustekniset kuntotutkimukset. Tavallisimmat talotekniset kuntotutkimukset. Palvelujen hankinta. Oppimistehtävä.

Toteutustapa: Etäopetus (Teams) + itsenäinen opiskelu DIGMAssa

Toteutusaikataulu: opetuskerrat 10.3. ja 7.4.2021 klo 12-16

Opintojen laajuus: Kurssin laajuus vastaa 1 opintopistettä

Vaatimukset: Internetin käyttötaidot, internetyhteys ja tietokone.

Kouluttaja: Pekka Väisälä, Jussi-Pekka Juvela ja Timo Lähteenmäki

Yhteyshenkilö: Kalle Tammi, kalle.tammi(at)tuni.fi

Ilmoittautuminen: http://lomake.tamk.fi/lomakkeet/31117/lomakkeet.html