Kuvaus: KARE-hankkeessa järjestettävä koulutus

Kohderyhmä: Isännöitsijät

Sisältö: 

Tavanomaisten asiantuntijapalvelujen kuvauksia. Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013. Yleistä kelpoisuuksista, pätevyyksistä ja henkilösertifikaateista. Palvelujen määrittely ja hankinta: kuntoarvioitat ja -tutkimuksia, rakennuttaminen ja valvonta sekä suunnittelu. Sopimusten laadinta.

Urakkamallit, vastuunjako, valvonta ja tilaajan velvoitteet. Urakkamallien eroavaisuudet vastuiden näkökulmasta. Toteutuspalveluihin liittyvät asiakirjat. YSE 1998. Urakkakilpailutuksen periaatteet.

Toteutustapa: Etäopetus (Teams) + itsenäinen opiskelu DIGMAssa

Toteutusaikataulu: opetuskerrat 23.3. ja 20.4.2021 klo 12-16

Opintojen laajuus: Kurssin laajuus vastaa 1 opintopistettä

Vaatimukset: Internetin käyttötaidot, internetyhteys ja tietokone.

Kouluttaja: Pekka Väisälä ja Jussi-Pekka Juvela

Yhteyshenkilö: Kalle Tammi, kalle.tammi(at)tuni.fi

Ilmoittautuminen: http://lomake.tamk.fi/lomakkeet/31117/lomakkeet.html