Kuvaus: KARE-hankkeessa järjestettävä koulutus

Kohderyhmä: Isännöitsijät

Sisältö: 

Katsaus nykyaikaisiin kiinteistön tieto- ja tietoliikennejärjestelmät sekä niiden tuomat edut ja mahdollisuudet. Järjestelmän hankkiminen ja toteuttaminen tai uudistaminen hallitusti ja tietoturvallisesti.

Toteutustapa: Etäopetus (Teams) + itsenäinen opiskelu DIGMAssa

Toteutusaikataulu: opetuskerrat 24.3. ja 21.4.2021 klo 8-12

Opintojen laajuus: Kurssin laajuus vastaa 1 opintopistettä

Vaatimukset: Internetin käyttötaidot, internetyhteys ja tietokone.

Kouluttaja: Satu Pöyhönen ja Timo Lähteenmäki

Yhteyshenkilö: Kalle Tammi, kalle.tammi(at)tuni.fi

Ilmoittautuminen: http://lomake.tamk.fi/lomakkeet/31117/lomakkeet.html