Kuvaus: KARE-hankkeessa järjestettävä koulutus

Kohderyhmä: Isännöitsijät

Sisältö: 

Piha-alueen, rakennuksen sisäänkäynnin, sisäisten kulkuväylien ja tasojen välisen kulun esteettömyyden parantaminen. Hissin jälkiasentaminen. Esteettömyyttä koskevat määräykset ja ohjeet. Esteettömyyden parantamista varten saatavat rahoitusavustukset ja niiden hakeminen.

Toteutustapa: Etäopetus (Teams) + itsenäinen opiskelu DIGMAssa

Toteutusaikataulu: opetuskerrat 24.3. ja 21.4.2021 klo 12-16

Opintojen laajuus: Kurssin laajuus vastaa 1 opintopistettä

Vaatimukset: Internetin käyttötaidot, internetyhteys ja tietokone.

Kouluttaja: Petri Murtomaa, Minna Nyström-Järvinen

Yhteyshenkilö: Kalle Tammi, kalle.tammi(at)tuni.fi

Ilmoittautuminen: http://lomake.tamk.fi/lomakkeet/31117/lomakkeet.html