Kuvaus: KARE-hankkeessa järjestettävä koulutus

Kohderyhmä: Isännöitsijät

Sisältö: 

Purkamiseen ja täydennysrakentamiseen liittyvä lainsäädäntö, Purkamis- ja täydennysrakennushankkeen prosessi, hankkeen luvanvaraisuus ja lupaprosessi, hankkeen kannattavuuden arviointi, tyypillisimpiä täydennysrakentamismenetelmiä kerrostalokohteissa.

Toteutustapa: Etäopetus (Teams) + itsenäinen opiskelu DIGMAssa

Toteutusaikataulu: opetuskerrat 5.5. ja 19.5.2021 klo 8-12

Opintojen laajuus: Kurssin laajuus vastaa 1 opintopistettä

Vaatimukset: Internetin käyttötaidot, internetyhteys ja tietokone.

Kouluttaja: Jani Hietakangas

Yhteyshenkilö: Kalle Tammi, kalle.tammi(at)tuni.fi

Ilmoittautuminen: http://lomake.tamk.fi/lomakkeet/31117/lomakkeet.html