Kuvaus: KARE-hankkeessa järjestettävä koulutus

Kohderyhmä: Isännöitsijät

Sisältö: 

Vesi- ja viemärijärjestelmän perusteet. Linjasaneerauksen tarvekartoitukset. Linjasaneerausmallit. Saneerausmenetelmät. Rahoitusasiat.

Toteutustapa: Etäopetus (Teams) + itsenäinen opiskelu DIGMAssa

Toteutusaikataulu: opetuskerrat 31.8. ja 28.9.2021 klo 8-12

Opintojen laajuus: Kurssin laajuus vastaa 1 opintopistettä

Vaatimukset: Internetin käyttötaidot, internetyhteys ja tietokone.

Kouluttaja: Jussi-Pekka Juvela

Yhteyshenkilö: Kalle Tammi, kalle.tammi(at)tuni.fi

Ilmoittautuminen: https://lomake.tamk.fi/lomakkeet/31791/lomake.html