Kuvaus: KARE-hankkeessa järjestettävä koulutus

Kohderyhmä: Isännöitsijät

Sisältö: Eri osapuolten välinen vastuunjako huoneistoremonteissa, edellisen osakkaan toteuttamat remontit, tyypillisiä huoneistoremontteja, huoneistoremonttien valvonta, rakennusluvan varaiset huoneistoremontit, haitta-aineiden huomiointi huoneistoremonteissa, eri ikäisten kerrostalojen tyypilliset rakenteet ja niiden asettamat rajoitteet huoneistoremontteihin.

Toteutustapa: Etäopetus (Teams) + itsenäinen opiskelu DIGMAssa

Toteutusaikataulu: opetuskerrat 1.9. ja 29.9.2021 klo 12-16

Opintojen laajuus: Kurssin laajuus vastaa 1 opintopistettä

Vaatimukset: Internetin käyttötaidot, internetyhteys ja tietokone.

Kouluttaja: Jani Hietakangas

Yhteyshenkilö: Kalle Tammi, kalle.tammi(at)tuni.fi

Ilmoittautuminen:  https://lomake.tamk.fi/lomakkeet/31791/lomake.html