Seksuaaliterveysaseman Kirjasto on rakennettu tukemaan kansalaisen seksuaaliterveysaiheisen luotettavan tiedon etsimistä, löytämistä, uusien asioiden oppimista ja uuden tiedon tuottamista omaan ja työelämän tarpeisiin sekä ohjaamaan tiedonhakijaa monipuoliseen informaatiotaitoon, ts. hallitsemaan nykyaikaisen yhteiskunnan tietoympäristön.