Osio

 • Matkailijan seksuaaliterveys 3 op

  Tekijä: Karoliina Vuohtoniemi ja Annu Voutilainen, 2013
  Päivitetty: 2013

  Suomalaisista yhdeksän kymmenestä matkustaa vuosittain. Moni matkailija matkustaa useita kertoja vuodessa. Riippumatta matkailijan kansalaisuudesta ja matkustustavoista tiedetään liikenteen, alkoholin käytön ja seksin olevan suurimpia riskejä matkailijalle.

  Matkaillessa seksuaalisuus ei suinkaan jää kotiin, vaan usein jopa korostuu. Suomalaisten hiv-tartunnoista noin puolet, tippuri ja kuppa tartunnoista noin kolmannes saadaan ulkomaan matkoilta suojaamattoman seksin seurauksena. B-hepatiittitartunnan riski matkaillessa on suurempi kuin Suomessa ja suuri osa matkailijoista ei tiedä B-hepatiitin tartuntatavoista.

  Seksuaaliterveyden edistäminen ja ylläpitäminen matkaillessa on tärkeää. Matkailijat, jotka mahdollisesti altistuvat satunnaisille seksikontakteille ulkomailla, altistavat myös kotimaassa mahdolliset seksikumppaninsa seksitaudeille. Näin seksitautien esiintyvyys kasvaa myös ei-matkailijoiden keskuudessa.  Sukupuolella ei ole merkitystä riskikäyttäytymisen esiintymiseen eikä riskikäyttäytymistä voi ennustaa etukäteen profiloiden tietyn tyyppisiä matkailijoita.

  Monitahoisen terveysneuvonnan edellytyksenä on, että terveysneuvontaa antavilla terveydenhuollon ammattilaisilla on ajanmukaista tietoa sairauksista ulkomailla ja että he seuraavat sairauksien esiintyvyyden maantieteellistä vaihtelua.  Ennen matkaa terveysneuvontaa antavien ammattilaisten tulisi kertoa kaikille matkailijoille seksitautien erilaisista tartuntatavoista ja ennaltaehkäisyyn liittyvistä käyttäytymistavoista sekä antaa tietoa jälkikäteen seksitautitesteihin hakeutumisesta. (Halmela K ja Voutilainen A, 2008.)

  Tällä kurssilla opiskelija perehtyy matkailijan seksuaaliterveyden edistämiseen ja matkailijan seksitautiriskeihin.

  Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

  • Osaa analysoida matkailuun liittyviä seksuaaliterveyden riskejä
  • Tunnistaa matkailijan seksuaaliterveyden erityispiirteet ja osaa arvioida suomalaisen matkailijan seksitautiriskejä
  • Osaa soveltaa oppimaansa matkailijan seksuaalineuvontatilanteisiin

  Sisältö ja eteneminen

  1. Virittäydy tunnelmaan osiossa testaat tietosi ja asenteesi matkailijan seksitautiriskeistä ja osallistut keskusteluun matkailuun liittyvästä riskikäyttäytymisestä
  2. Matkailijan seksitautiriskit osiossa perehdyt matkailijoiden riskikäyttäytymiseen suomalaisen matkailijan näkökulmasta, perehdyt matkailijoiden case-esimerkkeihin ja laadit vastaukset matkailijoiden seksuaalineuvontatilanteeseen
  3. Hiv maailmalla osiossa perehdyt hiv:n levinneisyyteen maailmalla ja osallistut keskusteluun siitä, miten hiv-tartunnat maailmalla vaikuttavat suomalaiseen matkailijaan
  4. Posteri osiossa suoritat oppimistehtävän posterin muodossa
  5. Lisätietoa matkailijan seksuaaliterveydestä terveydenhuollon ammattilaisille osio on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat matkailijoita

  Opintojakson suorittaminen ja arviointi

  Tämän opintojakson suorittamiseksi teet kolme oppimistehtävää:

  • verkkokeskustelu
  • case-tehtävä
  • posteri (juliste)

  Opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa.

  Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

 • Laajenna kaikki osiotPienennä kaikki osiot

 • Näytä vain 'Osio 1'

  Virittäydy tunnelmaan

  Kuva: Shutterstock

  Kuva: Shutterstock

  Tässä osiossa virittäydyt kurssin tunnelmaan. Katso Matkailijan seksuaaliterveys-video ja tee riskikäyttäytymisen testi. Osallistu sen jälkeen keskusteluun aiheesta: "Matkailuun liittyvä seksikäyttäytyminen".

 • Näytä vain 'Osio 2'

  Matkailijan seksitautiriskit

  Seksitaudit ovat merkittävä matkailuun liittyvä terveysriski. Ne ovat kuitenkin helposti vältettävissä oikealla käyttäytymisellä. Matkailuneuvonnassa keskustelu seksitaudeista ja siitä, miten niiltä voi suojautua on erittäin tärkeää sillä seksitautien ilmaantuvuus on matkalla oltaessa 6-8 kertainen verrattuna kotimaan riskeihin.Seikkaile turvallisesti -juliste. Kuva: http://www.aidstukikeskus.fi

  Lukuun ottamatta hepatiiti B- ja papilloomavirusrokotetta, seksitautien ehkäisyyn ei ole olemassa rokotteita. Seksisuhteissa, joissa kumppanin seksitautistatuksesta ei ole varmaa tietoa, on aina käytettävä kondomia yhdynnän alusta loppuun saakka. Kondomia on syytä käyttää myös suuseksissä.

  Runsas kolmannes suomalaisten tippuri-, kuppa- ja hiv-tartunnoista saadaan ulkomailla suojaamattoman seksin yhteydessä.  Kondomien saatavuus, laatu ja koot vaihtelevat maittain, joten kondomeja on hyvä pakata mukaan jo Suomessa.

  Jos seksitautitartuntaan viittaavia oireita ilmenee jo matkakohteessa, on hoito aloitettava jo paikan päällä. Useissa maissa hoito aloitetaan epäilyn perusteella ilman laboratoriotutkimuksia, joten on tärkeää ottaa talteen tiedot annetusta lääkkeestä.

  Jos matkailijalla on ollut suojaamatonta seksiä kohdemaassa tilapäisen seksikumppanin kanssa, on kotimaassa hyvä hakeutua tutkimukseen tartuntojen poissulkemiseksi, vaikka oireita ei olisikaan. Klamydia- ja tippuritartunta voidaan testata n. viikon kuluttua tartunnasta, kuppatartunta näkyy testissä n. 4-6 vkon kuluttua ja hiv voidaan poissulkea 3 kuukauden kuluttua mahdollisesta tartunnasta. 

 • Näytä vain 'Osio 3'

  Hiv maailmalla

  Kuva: Hiv-tukikeskuksen juliste
  Kuva: Hiv-tukikeskuksen juliste, Maailman hiv-tilanne.

 • Näytä vain 'Osio 4'

  Posteri

  Laadi posteri 3-4 hengen ryhmässä matkailun vaikutuksesta seksuaaliterveyteen ja hivin esiintyvyyteen annetun lähdekirjallisuuden, osioiden lähdemateriaalin ja dia-aineiston perusteella.

  Ota posterissa kantaa seuraaviin kysymyksiin:

  1. Miten hivin ja seksitautien esiintyvyys maailmalla vaikuttaa suomalaisiin?
  2. Miten voisit tulevaisuudessa vaikuttaa matkailijoiden seksuaaliterveyden edistämiseen?
  3. Mitkä ovat matkailuun liittyvän seksuaaliterveyden edistämisen haasteet?
  4. Miten olet ratkaissut tai miten ratkaisisit näitä haasteita?
  5. Millaisia toimia yhteiskunnassa voisi toteuttaa matkailuun liittyvän seksuaaliterveyden edistämiseksi?
 • Näytä vain 'Osio 5'

  Lisätietoa matkailijan seksuaaliterveydestä terveydenhuollon ammattilaisille