Aiheen kuvaus

 • Raiskatun hoito

  Tässä opintokokonaisuudessa käsitellään seksuaalisuutta ja sukupuolta loukkaavaa väkivaltaa, uhrin kohtaamista, tukemista ja hoitamista sekä väkivallan ehkäisyä. Lisäksi selvitetään mistä seksuaalisuutta loukkaavassa väkivallassa ja häirinnässä on kyse, miten yleistä se on ja miten sitä voidaan ehkäistä.

  Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelmassa vuosille 2014–2020 määritellään seksuaalisuuteen liittyvät väkivallan käsitteet seuraavasti: 

  ”Seksuaalisuutta loukkaavasta väkivallasta käytetään tavallisimmin käsitteitä seksuaalinen väkivalta ja seksuaalinen hyväksikäyttö. Termit viittaavat siihen, että väkivalta olisi seksuaalinen kokemus, mitä se ei ole uhrin näkökulmasta. Kyse on seksuaalisen itsemääräämisoikeuden ja integriteetin loukkauksesta, joka traumatisoi ihmistä. Sen vuoksi tässä toimintaohjelmassa suositellaan käytettäväksi ja soveltuvin osin käytetään käsitteitä seksuaalisuutta loukkaava väkivalta ja kaltoinkohtelu. Rikoslaissa on useita nimikkeitä seksuaalisuutta loukkaavalle väkivallalle. Tässä toimintaohjelmassa käytetään seksuaalinen väkivalta -käsitettä viitattaessa rikoslakiin.”

   

  Lue tätä oppikokonaisuutta varten kappale 15 Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta. 
  Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma vuosille 2014–2020 on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-174-

 • 1.Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta ja riisto

 • 2.Väkivallan yleisyys

 • 3.Lainsäädäntö ja rikosprosessi

 • 4.Väkivallan seuraukset uhrille

 • 5.Uhrin sensitiivinen kohtaaminen

 • 6.Työntekijä

 • 7.Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ehkäisy