Secció

 • View only 'Tema 1'

  Oppimistehtävä

 • View only 'Tema 2'

  Seksuaalisuus ja ikääntyminen

  Kuva: Shutterstock

  Kuva: Shutterstock

  Ihminen on läpi elämänsä seksuaalinen olento eikä vanheneminen tuhoa ihmisen kykyä ilmaista seksuaalisuuttaan. Seksuaalisuus saa elämän eri vaiheissa erilaisia yksilöllisiä merkityksiä ja painoarvoja. Kulttuuri ohjaa vanhuusiän seksuaalisuuden ja seksin rajoja sekä ihanteita. Ympäristön antamat mahdollisuudet vaikuttavat ikääntyneen ihmisen seksuaaliseen käyttäytymiseen. Kuvitelmat seksuaalisuuden häviämisestä elävät edelleen ja voivat vaikuttaa ikääntyneiden mahdollisuuksiin tyydyttää seksuaalisia tarpeitaan. Uskonnolliset normit, tiedon puute, sekä tabut ja myytit leimaavat vielä monen ikääntyneen ihmisen seksuaalihistoriaa ja -käyttäytymistä. (Ryttyläinen & Valkama 2010.)

  Erityisen tärkeää on, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, kohdatessaan ikääntyneitä ja vanhoja ihmisiä, pystyvät välittämään positiivista ja hyväksyvää suhtautumista seksuaalisuuteen ja pystyvät antamaan tutkimukselliseen tietoon perustuvaa tietoa ikääntyneiden seksuaalisuudesta ohjaus- ja neuvontatilanteissa.

 • View only 'Tema 3'

  Ikääntyvien seksuaalioikeudet ja niiden toteutuminen

  Kuva: Shutterstock

 • View only 'Tema 4'

  Ikääntyvän naisen seksuaalinen hyvinvointi ja sen tukeminen

  Kuva: Shutterstock

  Kuva: Shutterstock

 • View only 'Tema 5'

  Ikääntyvän miehen seksuaalinen hyvinvointi ja sen tukeminen

  Kuva: Shutterstock

  Kuva: Shutterstock

 • View only 'Tema 6'

  Parisuhde ja ikääntyminen

  Kuva: Shutterstock

  Kuva: Shutterstock

 • View only 'Tema 7'

  Ikääntyvien seksuaaliterveyden edistäminen ohjauksen ja neuvonnan keinoin

   PLISSIT –malli ja esimerkkejä mallin eri tasoilla käsiteltävistä asioista. (Ryttyläinen & Valkama 2010, 52.)

 • View only 'Tema 8'

  Ikääntyvien seksuaalisuus: kirjallisuutta ja lähdemateriaalia