•  PLISSIT –malli ja esimerkkejä mallin eri tasoilla käsiteltävistä asioista. (Ryttyläinen & Valkama 2010, 52.)

Parisuhde ja ikääntyminenIkääntyvien seksuaalisuus: kirjallisuutta ja lähdemateriaalia