Osio

 • Laajenna kaikki osiotPienennä kaikki osiot

 • Ohjeet: Saat laajennettua tai piennettyä osion klikkaamalla sen nimeä

 • Yleistä

 • Mitä oppimisanalytiikka tarkoittaa?

  Tämän  osion tavoitteena on....

 • Tietosuoja ja etiikka


   Osaamistavoitteet:

  • tutustua EU GDPR:n asettamiin vaatimuksiin
  • tututstua EU GDPR:n vaikutuksiin oppimisanalytiikan kannalta
  • mikä on profilointia ja mikä ei
  • pohtia oppimisanalytiikan eettistä puolta


 • Esimerkkejä Moodlen analytiikasta (esimerkkejä oppimisanalytiikan käytöstä)

  Tässä osiossa opiskelet

  • Moodlen suoritusten seurannan käyttämisen
  • Moodlen edistymisen seurannan käyttämisen
  • Moodlen lokitietojen käsittelyn excelissä

  Osaamistavoitteet:

  • Osaat käyttää verkkoalustan analyysityökaluja ne ovat käytettävissä opiskelijoiden edistymisen ja ohjaamisen tukemiseksi
  • Ymmärrät, millainen data on hyödyllistä oppimisanalytiikan kannalta
  • Ymmärrät miten ja minne dataa kerääntyy Moodlessa kurssitasolla
  • Osaat ladata itsellesi dataa verkko-oppimisympäristöstä ja muokata sitä excelissä

     

 • Datalähteet ja rajapinnat

  Tässä osiossa opiskelet

  • Mikä on oppimisanalytiikan näkökulmasta raakadataa? 
  • Missä dataa on raakamuodossa?
  • Miten haet raakadatan käsiteltäväksi?
  • Miten eri järjestelmien raakadata esitetään yhtenäisellä tavalla? 
  • Mikä on xAPI-tapahtuma?
  • Miten muodostetaan xAPI-tapahtumia?
  • Mikä on xAPI-rekisteri?
  • Mitä xAPI-rekisterillä tehdään?
  • Minne yhtenäisellä tavalla esitetyn datan voi tallentaa?
  • Mikä LRS (Learning Record Store) on? 
  • Miten saat opintojaksollasi syntymään järkevää oppimisanalytiikkadataa?


  Osaamistavoitteet:

  • Ymmärrät, millainen data on hyödyllistä oppimisanalytiikan kannalta
  • Ymmärrät miten ja minne dataa kerääntyy verkko-oppimisympäristössä
  • Osaat ladata itsellesi dataa verkko-oppimisympäristöstä sopivassa muodossa
  • Ymmärrät mikä LRS-järjestelmä (Learning Record Store) on
  • Ymmärrät mitä etuja LRS-järjestelmän käytössä on


 • Oppimisanalytiikan LinkedIn-ryhmä

 • Aineistolinkkejä