• Makopo-koulutuksen avoimet aineistot

  Tämä on avoin kurssimateriaali

  Maahanmuuttajan koulutuspolun tukeminen ammatillisessa koulutuksessa (Makopo) -koulutuksen aineisto on keskeisin osin käytettävissäsi täällä ilman kirjautumista. 

  Todistus / osaamismerkki: Materiaalin opiskelusta ei saa todistusta eikä osaamismerkkiä. 

  Kuvaus: Maahanmuuttajien koulutuspolut ovat usein pitkiä ja epätarkoituksenmukaisia. Ammatillisen ja siihen valmentavan koulutuksen opettajien on tunnistettava polkujen kipukohdat ja kyettävä ohjauksella sujuvoittamaan siirtymiä tutkintokoulutukseen ja työelämään. Koulutusmateriaali lisää opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista maahanmuuttajataustaisen opiskelijan koulutuspolun nivelvaiheissa ja opiskelupolun haastavissa tilanteissa.

  Toteuttajat:   Tampereen, Hämeenlinnan, Jyväskylän, Oulun ja Haaga-Helia -ammattikorkeakoulujen ammatilliset opettajakorkeakoulut.

  • Johdanto

   Johdantokuva

  • 1. Maahanmuuttajan kotouttamisprosessi ja koulutuspolku

   Kototoutumisprosessikuva

   Osaamistavoitteet 

   • Opiskelija tuntee kotouttamislain merkityksen maahanmuuttajan yksilöllisen koulutuspolun eri vaiheissa
    suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.
   • Opiskelija tietää alueellisen kotouttamiseen liittyvän koulutustarjonnan mahdollisuudet ja edistää
    maahanmuuttajien siirtymistä ammatilliseen koulutukseen.

  • 2. Kohti ammatillisia opintoja

   Kuva: kotoutumiskoulutuksen jälkeen

   Osaamistavoitteet

   Moduulin opiskeltuasi tiedät, mitä vaihtoehtoja
   maahanmuuttajaopiskelijalla on jatkaa kohti ammatillista koulutusta
   kotoutumiskoulutuksen jälkeen.

  • 3. Suomen kielen kehittyminen ja oppimisvalmiudet

   Kuva: Suomen kielen kehittyminen

   Osaamistavoitteet
   • Tunnistaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden monenlaisuutta, tukitoimia ja oppimista
   • Antaa osallistujille valmiuksia tunnistaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden
    oppimista vahvistavia tekijöitä
   • Kehittää osallistujien erityispedagogisten menetelmien osaamista
    maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaukseen ja opetukseen
   • Kehittää ja uudistaa ohjauksen ja opetuksen erityispedagogisia menetelmiä,
    oppimisympäristöjä sekä opetusmateriaaleja.
  • 4. Ohjaustaidot monikulttuurisissa kohtaamisissa

   Kuva: ohjaustaidot

   Osaamistavoitteet

   Tässä osiossa harjoittelet omia ohjaus- ja dialogitaitojasi siten, että keskeiset ohjaustaitosi vahvistuvat ja pystyt edistämään myös oppimisyhteisöissä dialogisuutta. 
   Dialogisuuden kautta eri kulttuuritaustoista tulevien ohjattavien ja 
   oppijoiden kokemus osallisuudesta ja toimijuudesta lisääntyy. 

   Dialogisuutta harjoitellaan osataito kerrallaan.


  • 5. Kiinnittyminen työelämään

   Kuva: kiinnittyminen työelämään

   Osaamistavoitteet

   Tässä osiossa perehdyt maahanmuuttajaopiskelijan työelämävalmiuksien ja urasuunnittelutaitojen kehittämiseen. Saat myös valmiuksia tukea työelämän edustajia maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjaamisessa.