• Makopo-koulutuksen avoimet aineistot

  Tämä on avoin kurssimateriaali

  Maahanmuuttajan koulutuspolun tukeminen ammatillisessa koulutuksessa (Makopo) -koulutuksen aineisto on keskeisin osin käytettävissäsi täällä ilman kirjautumista. Aineisto on tarjolla vain luku- ja selailutilassa, joten et voi tehdä tai palauttaa tehtäviä.

  Todistus / osaamismerkki: Materiaalin opiskelusta ei saa todistusta eikä osaamismerkkiä. 

  Kuvaus: Maahanmuuttajien koulutuspolut ovat usein pitkiä ja epätarkoituksenmukaisia. Ammatillisen ja siihen valmentavan koulutuksen opettajien on tunnistettava polkujen kipukohdat ja kyettävä ohjauksella sujuvoittamaan siirtymiä tutkintokoulutukseen ja työelämään. Koulutusmateriaali lisää opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista maahanmuuttajataustaisen opiskelijan koulutuspolun nivelvaiheissa ja opiskelupolun haastavissa tilanteissa.

  Toteuttajat:   Tampereen, Hämeenlinnan, Jyväskylän, Oulun ja Haaga-Helia -ammattikorkeakoulujen ammatilliset opettajakorkeakoulut.

 • Johdanto

  Johdantokuva

 • 1. Maahanmuuttajan kotouttamisprosessi ja koulutuspolku

  Kototoutumisprosessikuva

  Osaamistavoitteet 

  • Opiskelija tuntee kotouttamislain merkityksen maahanmuuttajan yksilöllisen koulutuspolun eri vaiheissa
   suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.
  • Opiskelija tietää alueellisen kotouttamiseen liittyvän koulutustarjonnan mahdollisuudet ja edistää
   maahanmuuttajien siirtymistä ammatilliseen koulutukseen.

 • 2. Kohti ammatillisia opintoja

  Kuva: kotoutumiskoulutuksen jälkeen

  Osaamistavoitteet

  Moduulin opiskeltuasi tiedät, mitä vaihtoehtoja
  maahanmuuttajaopiskelijalla on jatkaa kohti ammatillista koulutusta
  kotoutumiskoulutuksen jälkeen.

 • 3. Suomen kielen kehittyminen ja oppimisvalmiudet

  Kuva: Suomen kielen kehittyminen

  Osaamistavoitteet
  • Tunnistaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden monenlaisuutta, tukitoimia ja oppimista
  • Antaa osallistujille valmiuksia tunnistaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden
   oppimista vahvistavia tekijöitä
  • Kehittää osallistujien erityispedagogisten menetelmien osaamista
   maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaukseen ja opetukseen
  • Kehittää ja uudistaa ohjauksen ja opetuksen erityispedagogisia menetelmiä,
   oppimisympäristöjä sekä opetusmateriaaleja.
 • 4. Ohjaustaidot monikulttuurisissa kohtaamisissa

  Kuva: ohjaustaidot

  Osaamistavoitteet

  Tässä osiossa harjoittelet omia ohjaus- ja dialogitaitojasi siten, että keskeiset ohjaustaitosi vahvistuvat ja pystyt edistämään myös oppimisyhteisöissä dialogisuutta. 
  Dialogisuuden kautta eri kulttuuritaustoista tulevien ohjattavien ja 
  oppijoiden kokemus osallisuudesta ja toimijuudesta lisääntyy. 

  Dialogisuutta harjoitellaan osataito kerrallaan.


 • 5. Kiinnittyminen työelämään

  Kuva: kiinnittyminen työelämään

  Osaamistavoitteet

  Tässä osiossa perehdyt maahanmuuttajaopiskelijan työelämävalmiuksien ja urasuunnittelutaitojen kehittämiseen. Saat myös valmiuksia tukea työelämän edustajia maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjaamisessa.