Osio

 • Moninaisuus: seksuaalisuus, sukupuoli ja kulttuuri 5op

  Tekijä: Karoliina Vuohtoniemi, 2013
  Päivitetty: 2013

  “Love looks not with the eyes, but with the mind” - William Shakespeare

   

  Ihmisen sukupuoli ja seksuaalisuus ovat biologisten, psykologisten ja sosiaalisten prosessien summa. Nykyihminen hahmottaa seksuaalisuutensa ja sukupuolensa yksilöllisesti. Seksuaalisessa suuntautumisessa on kyse erityisesti halun kohteen sukupuolesta.

  Seksuaalista suuntautumista määritellään käsitteillä heteroseksuaalisuus, homoseksuaalisuus ja biseksuaalisuus.

  Sukupuolivähemmistöön kuuluvat ne yksilöt, jotka määrittelevät sukupuolensa olevan jotakin muuta kuin nainen tai mies. Sukupuolivähemmistöjä ovat transsukupuolinen, intersukupuolinen ja transvestiitti.  Sukupuolivähemmistöön kuuluva henkilö voi olla heteroseksuaalinen tai ei-heteroseksuaalinen. Yksilön seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuolikokemukseen liittyvä kehitys koskettaa koko hänen perhettään ja muuta lähipiiriä.

  Tällä kurssilla käsitellään myös aseksuaalisuutta (henkilö ei koe seksuaalista halua eikä tarvetta ilmentää seksuaalisuuttaan) sekä perheen ja parisuhteen moninaisuutta.

  Kulttuuri-osion tarkoitus tällä kurssilla on avata Suomessa asuvien eri kulttuurien ja uskontojen edustajien asenteita, sopivuussäädöksiä sekä kieltoja ja tabuja, jotka liittyvät seksuaalisuuteen ja intimiteettiin.

  Seksuaalinen moninaisuus -kurssi on suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja keskeisenä näkökulmana on ammattilaisten sensitiivinen työote seksuaalisuudeltaan ja sukupuoleltaan moninaisten asiakkaiden parissa. 

  Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

  • ymmärtää seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvät käsitteet
  • pohtii ja uskaaltaa rohkeasti tuoda näkyväksi omia asenteitaan ja ajatuksiaan liittyen moninaisuuteen
  • osaa soveltaa oppimaansa asiakastyöhön ja ymmärtää sensitiivisen työoteen merkityksen
  • ymmärtää kulttuurien moninaisuuden seksuaalisuuden näkökulmasta ja osaa ohjata ja neuvoa eri kulttuureista tulevia asiakkaita

  Sisältö ja eteneminen

  Kurssin keskeinen sisältö muodostuu seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta ja niihin liittyvien käsitteiden ja merkitysten avaamisesta. Lisäksi tällä kurssilla oppija perehtyy seksuaalisuuteen eri kulttuurien näkökulmasta. Kurssilla  on isossa roolissa oppijan omien arvojen ja asenteiden pohtiminen.  

  Opintojakso koostuu seuraavista osioista:

  1. Minä ja moninainen rakkaus
  2. Homo- ja biseksuaalisuus
  3. Sukupuolen monimuotoisuus
  4. Aseksuaalisuus
  5. Erilaiset ja monenlaiset perheet
  6. Seksuaalisuuden moninaisuus eri kulttuureissa
  7. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen palvelutarjonta
  8. Kurssin jatkokehitysehdotuksia

  Opintojakson suorittaminen ja arviointi:

  Tämän kurssin suorittamiseksi 

  • Teet portfolion joka koostuu viidestä eri osiosta
  • Kaikki kurssin aiheet tuovat portfolioon oman näkökulmansa
  • Kaksi osiota portfoliosta suoritetaan pari- tai pienryhmätehtävänä
  • Osallistut ainakin kolmeen verkkokeskusteluun kurssin seitsemästä verkkokeskustelusta
  • Yhden keskusteluista on oltava Moninainen rakkaus- keskustelu

  Ohjeet portfolioon löydät Verkko-oppimisesta- kurssilta

  Arviointi: hyväksytty/hylätty
   
   

  Lähteet:

  Shakespeare William. A Midsummer Night's Dream. 1594–97 Englanti.

 • Laajenna kaikki osiotPienennä kaikki osiot

 • Näytä vain 'Osio 1'

  Minä ja moninainen rakkaus - omat arvot ja asenteet

  Tämän osion tarkoitus on orientoida oppija kurssin teemoihin omien asenteiden ja arvojen pohdinnan kautta. Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus on aihe, johon joillakin ihmisillä liittyy vahvoja mielipiteitä, jotka usein eivät pohjaudu faktatietoon vaan mielipiteet saattavat syntyä esimerkiksi lapsuuden kodin asenteista ja arvoista tai vaikka siitä, että asia on henkilölle vieras.  Kuitenkin seksuaalisuuden toteuttaminen ja koetun sukupuolen ilmentäminen on osa seksuaalioikeuksia ja täten osa ihmisoikeuksia ja äärimmäisen tärkeä osa hyvinvointia. Omien asenteiden pohtiminen on siis tärkeää jotta takaamme jokaiselle yksilölle seksuaalioikeuksien toteutuminen.

   

  Lue alla oleva Setan Rakkaus on rakkautta -esite ja katso You Tube -video Kaikki muuttuu paremmaksi. Tee lisäksi Ranneliikkeen sivuilla oleva Oletko homofobikko- testi. http://www.homofobia.fi/oletkohomofobikko (Linkki tarkistettu 3/2013).

  Osallistu tämän jälkeen verkkokeskusteluun aiheesta: Moninainen rakkaus.

  "Niin, se SE olen minä, puoliso, isä, veli, ystävä, työtoveri. Ei kukaan outo ja ihmeellinen jossakin kaukana. Minun kanssani ollaan joka päivä tekemisissä ja väännetään vitsiä ja heitetään herjaa milloin mustalaisista, milloin homoista, milloin mistäkin. Käyn toisinaan kavereiden kanssa lenkillä ja saunomassa ja sen jälkeen otan olutta. En ole mikään outo ja ihmeellinen olento jossain kaukana." (Johanneksen artikkeli kirjassa Saanko olla totta? 2011.)

  Moninaisuus on meissä, sukupuolen ja seksuaalisen suuntautuminen nuorten elämässä. Seta 2013. http://www.youtube.com/watch?v=0aSZscx3y9A (Linkki tarkistettu 3/2013)

  “Be yourself; everyone else is already taken.” Oscar Wilde

 • Näytä vain 'Osio 2'

  Homo- ja biseksuaalisuus

  Kuva: Shutterstock

  Kuva: Shutterstock

  Every heart sings a song, incomplete, until another heart whispers back. Those who wish to sing always find a song. At the touch of a lover, everyone becomes a poet.”  -Platon

  Heteroseksuaalisuus, homoseksuaalisuus ja biseksuaalisuus kertovat siitä, mihin sukupuoleen kuuluviin ihmisiin yksilö kohdistaa seksuaalisen halunsa, rakkautensa tai kiintymyksensä. Homoseksuaali on kiinnostunut samaa sukupuolta olevasta kuin itse on. Biseksuaali on kiinnostunut sekä samaa että eri sukupuolta olevasta kuin itse on.

  Samaan sukupuoleen kohdistuvat seksuaaliset tunteet tai käyttäytyminen eivät kuitenkaan välttämättä merkitse sitä, että ihminen määrittelee itsensä homo- tai biseksuaaliksi. Tunteita voi olla ilman seksuaalista käyttäytymistäkin ja käyttäytymistä voi tapahtua ilman romanttisia tunteita. Erityisesti biseksuaalisuutta tutkinut Fritz Klein on määritellyt seksuaaliselle suuntautumiselle kuusi eri tasoa, joilla suuntautuminen voi eri elämän vaiheissa vaihdella:

  1. seksuaaliset/eroottiset unet ja fantasiat
  2. seksuaalinen/eroottinen halu/kiinnostus
  3. seksuaalinen toiminta
  4. romanttiset tunteet (ihastuminen,parisuhde)
  5. sosiaalinen preferenssi (ihmiset joiden seurassa viihtyy sosiaalisesti)
  6. koettu seksuaalinen identiteetti. 

  Jokaista tasoa voi tarkastella jatkumona, jossa ihminen voi saada asteikolla 1-7 toisistaan poikkeavia arvoja siinä, missä määrin kohteena on vastakkaista tai samaa sukupuolta olevia henkilöitä. (Tuovinen ym. 2011.)

  Suurin osa homoseksuaalisesti suuntautuvista ihmisistä kokee, että ovat huomanneet olleensa kiinnostuneita samasta sukupuolesta jo lapsuudessa. Tutkittaessa lapsia, jotka ovat leikki-ikäisinä leikkineet sukupuolelleen epätyypillisiä leikkejä, on huomattu että merkittävä osa näistä lapsista on aikuisina homoseksuaaleja, etenkin pojat jotka leikkivät tyttöjen suosimia leikkejä. Osa homoseksuaaleiksi itsensä kokevista aikuisista on kuitenkin leikkinyt lapsena sukupuolelleen tyypillisiä leikkejä. (Tuovinen ym. 2011.)

  "Muistan, että jo ennen ala-asteikää tajusin tykkääväni tytöistä. Se hämmensi valtavasti, enkä muista puhuneeni siitä kenellekään. Ajattelin itse, että minunhan pitäisi olla poika, koska tiesin, että pojat tykkää tytöistä ja tyttöjen pitää tykätä pojista. Kai minä jotenkin yritinkin olla poikamainen, sillä muistan leikkineeni Zorroa ja Robin Hoodia muksuna." (Johannan artikkeli kirjassa Saanko olla totta? Ks. Tuovinen ym 2011.)

  Seksuaaliselle suuntautumiselle on etsitty selitysmalleja biologisesta ja psykologisesta kehityksestä. Aukottoman selitysmallin löytäminen seksuaaliselle suuntautumiselle on vaikeaa koska suuntautuminen ei ole yksiselitteinen ilmiö ja näin ajatellen olisi hedelmällisempää puhua esim. homoseksuaalisuuksista, biseksuaalisuuksista ja heteroseksuaalisuuksista. (Apter ym. 2006.)

  "Murrosiässä olin jatkanut yksinäistä taistelua tunteitani vastaan. Mieltäni painoi raskaana tietoisuus siitä, että olin leimattu rikolliseksi ja sairaaksi. Ne vuodet olivat yksinäisiä ja ahdistavia, koska en saanut tietoa enkä tukea mistään. Tunteeni olen sisänsä aina kokenut kauniina ja rakkaudentäyteisinä. En vain osannut kuvitella, että maailmassa olisi ketään samoin tuntevaa ihmistä:" (Olli Stålströmin artikkeli kirjassa Saanko olla totta? Ks. Tuovinen ym 2011.)

  "Tove Janssonin tarina Näkymätön lapsi 1962

  Näkymätön lapsi kertoo Ninnistä, joka on muuttunut näkymättömäksi, koska häntä on säikytelty liikaa. Hän on myös menettänyt kykynsä leikkiä ja nauraa. Muumimamma antaa Ninnille hyväksyntää ja huomiota, ja tämä saa aikaan sen, että Ninnistä tulee alkaa muuttumaan näkyvksi. Lopullinen muutos tapahtuu, kun Ninni suuttuu hänen luullessaan, että Muumipappa aikoo heittää Muumimamman mereen. Satu kertoo näkyväksi tulemisesta ja siitä, miten tärkeää on saada olla oma itsensä. Kun lapsi saa hyväksyntää omalle identiteetillinen, hän uskaltaa tulla näkyväksi." (Voimauttavia tarinoita, Transtukipiste)

  Lue lisää aiheesta Aikuisen seksuaalisuus osiosta: Seksuaalinen suuntautuminen ja stereotyypit

   

  Lähteet ja linkit

  Apter D, Väisälä L, Kaimola K. (toim.) 2006. Seksuaalisuus. Duodecim.

  Jansson T. 1962. Näkymätön lapsi.

  Platon. Symposium. Kreikka 385–380 eaa.

  Tuovinen L, Stålström O, Nissinen J & Hentilä J. (toim.) 2011. Saanko olla totta? Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus. Gaudeamus Oy. Helsinki.

 • Näytä vain 'Osio 3'

  Sukupuolen monimuotoisuus

  Kuva: Shutterstock

  Kuva: Shutterstock

  "Transkokemus tuli esiin, ennen kuin osasin nimetä sitä transkokemukseksi, silloin kun fyysinen murrosikä joskus 11-12 vuotiaana alkoi. Silloin koin ahdistusta suhteessa omaan fyysiseen sukupuoleeni. Oli tunne siitä, että kaikki ei nyt mene ihan oikein. En osannut nimetä, vaan puhuin vain, että haluaisin olla poika, ja käytin poikien vaatteita. En ihan muista sitä, olenko joskus puhunut siitä ääneet vai olenko puhunut itsekseni. Löysin kirjeen, jonka olin aikonut lähettää jollekin nuorten kysymys-vastaus -palstalle mutta jota en sitten koskaan lähettänyt. Siinä kirjoitin, että haluaisin olla poika ja että ahdistaa se, kun rinnat kasvavat ja ihmiset näkevät siitä, että en ole poika. Kuvittelin, että ihmiset sitten vain sanovat, että no, kasvata pitkät hiukset ja ole niin kuin tyttö. Mutta ei se ole niin helppoa."( Aukust, kirjassa Saanko olla totta, 2011.)

  Sukupuoli mies/nainen, tyttö/poika- on ensimmäisiä sosiaalisia käsitteitä jotka lapsi oppii. Tämä opitaan kaksijakoisena joko/tai- käsitteenä. Sukupuoli voidaan kuitenkin määritellä monitasoisemmin: biologinen, hormonaalinen, neurologinen, anatominen, psyykkinen, sosiaalinen ja kulttuurinen sukupuoli. Sukupuolimäärittely voi samalla ihmisellä poiketa eri tasoilla esimerkiksi siten, että neurologinen aivojen rakenteen mukainen sukupuoli voi olla feminiininen (naisellinen) ja anatominen maskuliininen (miehinen) tai toisinpäin.(Tuovinen 2011.)

  WPATH (World Association for Transgender Health) toteaa: "Sukupuolen ilmentäminen, sukupuoli-identiteetti mukaan lukien, tavalla, joka ei sovi stereotyyppisten oletusten mukaisesti yhteen yskilön syntymähetkellä määritellyn sukupuolen kanssa, on tavallinen ja monikulttuurinen inhimillinen ilmiö, jota ei lähtökohtaisesti tulisi tuomita sairaaksi tai kielteiseksi." http://www.wpath.org/ (Linkki tarkistettu 3/2013)

  Sukupuolivähemmistöön kuuluvat ne yksilöt, jotka määrittelevät oman sukupuolensa toisin kuin perinteinen mies/nainen -jako. Näitä kutsutaan transihmisiksi, joihin kuuluvat mm. transsukupuolisettransvestiitit  ja transgerderit. Lisäksi sukupuolivähemmistöön kuuluvat intersukupuoliset. Ks. transihmisyys-linkit Transtukipisteen sivuilta, http://www.transtukipiste.fi (Linkki tarkistettu 3/2013)  Sukupuolivähemmistöön kuuluva henkilö voi olla heteroseksuaalinen tai ei-heteroseksuaalinen. Yksilön seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuolikokemukseen liittyvä kehitys koskettaa koko hänen perhettään ja muuta lähipiiriä.

 • Näytä vain 'Osio 4'

  Aseksuaalisuus

  Kuva: Shutterstock

  Kuva: Shutterstock

  Aseksuaali on henkilö, joka ei tunne seksuaalista halua tai ei halua kohdistaa mahdollista tuntemaansa halua kehenkään. Aseksuaalisuus ei ole valinta vaan sisäinen kokemus siitä mikä on yksilön seksuaalisuus. 

  Aseksuaaliksi itsensä tuntevalla henkilöllä on samat emotionaaliset tarpeet kuin kenellä tahansa muullakin. Jotkut aseksuaalit viihtyvät sinkkuna ja jotkut ovat parisuhteessa. Aseksuaali saattaa olla suhteessa joko toisen aseksuaalin kanssa tai seksuaalin kanssa. Aseksuaaleilla saattaa kuitenkin olla omat haasteensa parisuhteissa; miten esimerkiksi flirttailla, miten olla intiimi tai miten uskollisuus määritellään suhteessa jossa toinen on seksuaali ja toinen aseksuaali. Kuitenkin seksittömyys suhteessa voi olla myös voimavara; kun suhde on vapaa seksuaalisista odotuksista, suhde rakentuu yksilöllisille tarpeille ja haluille.

  Monet aseksuaalit kokevat vetovoimaa toisia ihmisiä kohtaan mutta vetovoima ei johda seksuaaliseen kanssakäymiseen vaan kyse saattaa olla esimerkiksi halusta tutustua ja  tulla läheiseksi.  Aseksuaali voi olla hetero, lesbo, homo tai bi. Aseksuaalit tuntevat halua ja voivat kiihottua ja jotkut masturboivat mutta eivät tunne halua olla seksuaalisessa kanssakäymisessä kumppanin kanssa. Aseksuaalit eivät näe halun puuttumista ongelmana ja keskittävät energiansa muunlaiseen kiihottumiseen ja nautintoon.

  Suurin osa aseksuaaleista on ollut aseksuaalejan koko elämänsä. Mutta koska seksuaalisuus on muuttuvaa ja kuten heterokin voi huomata olevansa homo, voi seksuaali huomata olevansa aseksuaali ja toisinpäin. Aseksuaalisuudessa ei ole kysymys haluttomuudesta vaan identiteetistä. (www.asexuality.org.)

  "Olin 21- vuotias kun huomasin olevani aseksuaali ja se muutti koko elämäni- käsitykseni minusta, odotukset tulevaisuudelta. Oikeastaan se teki muutakin kuin muutti elämäni; mikään ei ollut enää kuin ennen ja usein sanonkin, että uusi elämäni alkoi silloin. Henkilö joksi identifioiduin seksuaalisesti ja se miten näin maailman uusin silmin, se oli jotain niin erilaista ettei se voinut olla enää sama henkilö. Se oli uusi minä- joku jolla oli uusi elämänkatsomus, erilaiset toiveet ja paljon enemmän mahdollisuuksia" Rainbow Amoeba( käännös englannista). (www.asexuality.org.)

   

  Lähde

  AVEN - The Asexual Visibility and Education Networkhttp://www.asexuality.org/home/ (Linkki tarkistettu 3/2013)

 • Näytä vain 'Osio 5'

  Erilaiset ja monenlaiset perheet

  Kuva: Shutterstock

  Kuva: Shutterstock

  Tässä osiossa keskitytään  "sateenkaariperheisiin". "Sateenkaariperheet" ovat esimerkiksi lesbo-, bi-, trans- ja homovanhempien lapsiperheitä, vauvaa odottavien tai perheenlisäystä suunnittelevien naisparien, miesparien sekä muiden seksuaali- ja sukupuoli-identiteetiltään valtavirrasta eroavien perheitä.

  Sateenkaariperheet elävät tavallista perheiden arkea ja tavallisessa arjessa vanhempien seksuaalisuus tai sukupuoli vaikuttavat hyvin vähän. Lasten käsitys omasta sukupuolestaan tai suuntautumisestaan ei eroa heteroparien lapsista eikä lapsia kiusata enempää kuin muitakaan lapsia. (Perheitä sateenkaaren väreissä- esite)

  Lapselle omat vanhemmat ovat hänen maailmansa tärkeimmät ihmiset ja tämä ei ole riippuvainen vanhempien sukupuolesta tai lukumäärästä. Satenkaariperheissä vanhemmuus ei aina muodostu biologisista siteistä, mutta mutta vanhemmalle lapsi on oma ja rakas siitä huolimatta. Osa sateenkaariperheiden lapsista on syntynyt vanhempien aiemmissa heterosuhteissa ja osalla parisuhteessa elävillä lesboilla lapsi on saatu hedelmöityshoitojen tai kotisiemennyksen avulla. Homomies vanhemmuus voi tarkoittaa esimerkiksi yhdessä naisparin kanssa hankittua lasta.(Perheitä sateenkaaren väreissä- esite). Vuonna 2009 tuli laki perheen sisäisestä adoptiosta, mikä tarkoittaa sitä että rekisteröidyssä parisuhteessa elävällä parilla on mahdollisuus adoptioon.(http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Esitteet/Rekisteroityparisuhde/Osapuoltenoikeudetjavelvollisuudet)

 • Näytä vain 'Osio 6'

  Seksuaalisuuden moninaisuus eri kulttuureissa

  Kuva: Shutterstock

  Tulum, Meksiko - 17. helmikuuta: Mayan Warriors suorittaa muinaista rituaalitanssia perinteisessä asussa. Kuva: Brandon Bourdages / Shutterstock.com.

  Suomi on lyhyessä ajassa muuttunut monikulttuuriseksi maaksi ja täällä asuu arviolta n. 150 000- 180 000 maahanmuuttajaa 150 eri maasta. Terveydenhuollossa toimivilla ammattihenkilöillä on kaikissa kulttuureissa erityisoikeus lähestyä potilaita myös intiimeissä asioissa. Kaikkia tulee eettisten lähtökohtien mukaan kohdella tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti. Tietämättömyyttään tai ajattelemattomuuttaan toisesta kulttuurista tullutta saatetaan kuitenkin kohdella loukkaavasti ja nöyryyttävästi. Kommunikaatiovaikeuksista huolimatta hienotunteinen ja yksilön kulttuurilähtökohtia kunnioittava lähestyminen rakentaa siltaa yli kulttuurirajojen ja edistää potilas/asiakastyössä hoitomyöntyvyyttä ja tätä kautta tukee myös potilaan/asiakaan itsetuntoa.

  Lähde

  Brusila P. 2008. Seksuaalisuus eri kulttuureissa. Duodecim.