• Lasten seksuaaliterveys 3op

  Alkuperäinen julkaisu: Elämänmittainen seksuaalisuus / Lapsuus, 2005, VirtuaaliAMK.
  Tekijä: Seija Mattila
  Päivitetty: Katriina Bildjuschkin ja Anja-Maija Huhdanperä-Ketonen 2013

  Seksuaalinen kehitys kuuluu lapsen kokonaiskehitykseen kiinteänä osana. Kuhunkin kehitysikään liittyvät omat kehitystehtävänsä, niin myös seksuaalisessa kehityksessä. Kehitystehtävän riittävän hyvä ratkaiseminen auttaa lasta etenemään omassa seksuaalisessa kehityksessään siten, että uusi voi rakentua vanhan päälle ristiriitaa aiheuttamatta.

  Lapsi kasvaa ja kehittyy fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti. Seksuaalisuuden kehittyminen ilmenee eri-ikäisellä lapsella myös näiden kehityksen vaiheissa mm kehon kasvuna, erilaisina kysymyksinä, tunteina ja tietona ja opittuina tapoina.

  Lapsen fyysiseen kasvuun liittyy seksuaalinen kokonaiskasvu- ja kehitysprosessi. Olennaisia alueita ovat kehon kasvaminen ja kehittyminen ja lapsen oma käsitys omasta sukupuolestaan. Tämä fyysisen kasvun prosessi jatkuu läpi ihmisen elämän.

  Myöhemmin nuoruusiässä se näkyy suvunjatkamisen mahdollistumisena. Kehittyminen merkitsee eri kudosten ja elimien toimintavalmiuksien syntymistä ja fysiologista kehittymistä, ja siinä ovat mukana mm. hormonaalinen ja neurologinen kehitys.

  Kasvaakseen tasapainoiseksi seksuaalisuudesta nauttivaksi aikuiseksi lapsi tarvitsee paljon hoivaa, lämpöä ja rakkautta. Monet hoito- ja kasvatusmenetelmät sekä ympäristö arvoineen ja asenteineen muokkaavat lapsen kokonaiskehitystä, tukevat identiteetin syntymistä ja vahvistumista. Kaikki tämä tukee seksuaaliterveyttä lapsuudessa.

  Lapsen luontainen hoitaminen, ammatillinen hoito ja yhteiskunnan tarjoamat hoitomuodot vaikuttavat lapsen psykologisen ja sosiaalisen sukupuolen kehittymiseen.

   

  Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

  Pohtii ja ymmärtää seksuaalisuuden merkityksen ihmisen hyvinvoinnille.

  Opiskelija tietää, osaa ja työssään tunnistaa lapsen psykososiaalisen kehityksen vaiheet ja osaa seksuaalikasvatuksen keinoin tukea niitä.

  Opiskelija osaa myös hakea ajantasaista tutkittua tietoa lapsen kehityksestä ja seksuaalikasvatuksen kehittyvistä menetelmistä.

  Sisältö ja eteneminen

  1. Seksuaalisuus osana lapsen kokonaiskehitystä
  2. Seksuaalisuuden ulottuvuudet lapsuudessa
  3. Seksuaalisuuden tukeminen
  4. Lähteet ja linkit

  Opintojakson suorittaminen ja arviointi

  • Tämän opintojakson suorittamiseksi: tutustu verkkomateriaaliin, lapsen seksuaalisen kehityksen oppimisaihioon ja sen sisältämiin linkkeihin ja annettuihin lähteisiin.
  • Keskustelet kahdessa  (2) verkkokeskustelussa
  • Teet kaksi (2) oppimistehtävää: 1. pienryhmätyö ja 2. yksilötyö
  • Anna vertaisarviointina palautetta toisille.
  • Arvioi omaa oppimistasi.
Seksuaalisuuden ulottuvuudet lapsuudessa