• Erityisen tuen verkkoaineistot

    Erityisen tuen verkkoaineistot perustuvat Parasta osaamista -hankkeessa tuotettuihin ja pilotoituihin verkkokursseihin. 

    Pilottikurssit päättyivät 30.11.2019, mutta julkiset versiot aineistoista ovat käytettävissäsi.

  • Opettajan eettinen osaaminen

  • Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki

  • Erityinen tuki työpaikalla

  • Moniammatillinen yhteistyö ja verkostot