• Erityisen tuen verkkoaineistot

  Erityisen tuen verkkoaineistot perustuvat Parasta osaamista -hankkeessa tuotettuihin ja pilotoituihin verkkokursseihin. 

  Pilottikurssit päättyivät 30.11.2019, mutta julkiset versiot aineistoista ovat käytettävissäsi.

  • Opettajan eettinen osaaminen

  • Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki

   • Erityinen tuki työpaikalla

    • Moniammatillinen yhteistyö ja verkostot