• Erityisen tuen verkko-opinnot

  • Opettajan eettinen osaaminen (2 op)

  • Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki (3 op)

  • Erityinen tuki työpaikalla (2 op)

  • Moniammatillinen yhteistyö ja verkostot (3 op)