• Opiskele itse: Ennakointi ammatillisen koulutuksen johtamisen työvälineenä

2. Ennakointimenetelmiä ja tiedon tuottajia4. Koulutusorganisaation toiminnan johtaminen ja kehittäminen ennakointitiedon avulla