Главная страница курса
 • Opiskele itse: Johtamisosaaminen nyt ja tulevaisuudessa

  Opiskelutapa

  Johtamisosaaminen nyt ja tulevaisuudessa on verkkomateriaali itsenäiseen opiskeluun. Voit opiskella itsenäisesti perehtymällä annettuun aineistoon ja tekemällä oppimistehtäviä oppimisympäristön ulkopuolella valitsemallasi välineellä. Käytät verkkomateriaalia ilman opettajaa tai ohjaajaa. 

  Sisältö

  1)     Katso videoidut luentomateriaalit ja haastattelut sekä lue kirjallinen materiaali
  2)     Laadi oppimispäiväkirjat
  3)     Pohdi johtamisen osa-alueita
  4)     Laadi omasta johtamisosaamisesta alustava osaamiskartta

  Suorittaminen

  Kurssista ei ole saatavilla todistusta tai osaamismerkkiä. Verkkoaineistoa ei ole mahdollisuus suorittaa tällä hetkellä, mutta voit käyttää sitä itseopiskeluun tai integroida sen vapaasti tällaisenaan osaksi jotakin muuta opintojaksoa.

  • Oppimispäiväkirjat

   Katso koulutusosion videomateriaali ja pohdi alla olevien kysymyksien avulla omaa osaamistasi ja suhtautumistasi muuttuvaan toimintaympäristöön. Kirjoita noin sivu jokaiseen oppimispäiväkirjaan. 

  VideomateriaaliPohdinta- tai keskustelutehtävä: Johtamisen osa-alueet