• Opiskele itse: Johtamisosaaminen nyt ja tulevaisuudessa

  Opiskelutapa

  Johtamisosaaminen nyt ja tulevaisuudessa on verkkomateriaali itsenäiseen opiskeluun. Voit opiskella itsenäisesti perehtymällä annettuun aineistoon ja tekemällä oppimistehtäviä oppimisympäristön ulkopuolella valitsemallasi välineellä. Käytät verkkomateriaalia ilman opettajaa tai ohjaajaa. 

  Sisältö

  1)     Katso videoidut luentomateriaalit ja haastattelut sekä lue kirjallinen materiaali
  2)     Laadi oppimispäiväkirjat
  3)     Pohdi johtamisen osa-alueita
  4)     Laadi omasta johtamisosaamisesta alustava osaamiskartta

  Suorittaminen

  Kurssista ei ole saatavilla todistusta tai osaamismerkkiä. Verkkoaineistoa ei ole mahdollisuus suorittaa tällä hetkellä, mutta voit käyttää sitä itseopiskeluun tai integroida sen vapaasti tällaisenaan osaksi jotakin muuta opintojaksoa.

  • Pohdinta- tai keskustelutehtävä: Johtamisen osa-alueet

   Mindmap eri kyvyistä

   Kuva: Pixabay

   Perehdy koulutusosion kirjallisuuteen lukemalla artikkeli ”Julkisen johtamisen sisältöalueet - Johtaminen eri hierarkiatasoilla”. Artikkelin löydät verkkojulkaisusta: https://www.univaasa.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-340-0.pdf (s. 155 - 170)

   Pohdi itsenäisesti tai muiden kanssa, oppimispäiväkirjasi,  videoiden ja artikkelin perusteella, mitkä ovat keskeiset johtamisen osa-alueet (ks. erityisesti artikkeli) ja niihin liittyvät osaamistarpeet reformin menestyksekkäässä läpiviennissä?

   Tässä versiossa verkkokeskustelu muiden kanssa ei ole mahdollista.

   OppimispäiväkirjatKehittämistehtävä: Osaamiskartta