• Koulutusaineisto: Erityinen tuki työpaikalla

    Tämän koulutusosion toteutuksesta vastasi Oulun ammattikorkeakoulun (OAMK) Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

  • Osion yläkuva

Erityisen tuen suunnittelu ja toteutus