• Koulutusaineisto: Erityinen tuki työpaikalla

    Tämän koulutusosion toteutuksesta vastasi Oulun ammattikorkeakoulun (OAMK) Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Erityisen tuen suunnittelu ja toteutusToteutustiimi