Abschnitt

 • Koulutusaineisto: Opettajan eettinen osaaminen

  Tämän osion toteutuksesta vastasi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakoulutus.

  Aineistossa joissakin kohdin mainitut webinaarit ja interaktiiviset osat eivät ole käytettävissä tässä versiossa, sillä kyseessä on osittainen, stattinen verkkoaineisto vastaavasta interaktiivisesta verkkokurssista, joka toteutettiin Parasta osaamista -hankkeessa vuonna 2019.

 • Alle aufklappenAlle schließen

 • Nur 'Thema 1' anzeigen

  Sisältö ja tavoitteet

  Osio 1 bannerikuva

 • Nur 'Thema 2' anzeigen

  Työskentelyn eteneminen

  bannerikuva

 • Nur 'Thema 3' anzeigen

  Työskentelytavan valinta

  bannerikuva

 • Nur 'Thema 4' anzeigen

  Työskentelytapa 1

  Erilaisuuden kohtaamista arkipäivän oppilaitosyhteisössä sekä opettajan työssä


 • Nur 'Thema 5' anzeigen

  Työskentelytapa 2

  Taide

  bannerikuva

 • Nur 'Thema 6' anzeigen
 • Nur 'Thema 7' anzeigen

  Toteutustiimi