• Koulutusaineisto: Opettajan eettinen osaaminen

    Tämän osion toteutuksesta vastasi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakoulutus.

    Aineistossa joissakin kohdin mainitut webinaarit ja interaktiiviset osat eivät ole käytettävissä tässä versiossa, sillä kyseessä on osittainen, stattinen verkkoaineisto vastaavasta interaktiivisesta verkkokurssista, joka toteutettiin Parasta osaamista -hankkeessa vuonna 2019.

  • Toteutustiimi

Materiaaleja ja kirjallisuutta