• Koulutusaineisto: Moniammatillinen yhteistyö ja verkostot

  Tämän koulutusosion toteutuksesta vastasi Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) ammatillinen opettajankoulutus.

  Teija Lehto, Minna Seppälä ja Anneli Torikka (TAMK).
  Johdantokeskustelu. Kesto: 5:28 min.

  Opiskeluaika

  Koulutusaineisto on käytettävissä itseopiskeluun 10.12.2019 - 15.12.2022.

  Tässä koulutuksessa
  • tutustut moniammatillisen yhteistyön peruskäsitteisiin
  • perehdyt moniammatillisen yhteistyön sisäisiin ja ulkoisiin verkostoihin
  • hyödynnät opettajana moniammatillista yhteistyötä ja verkostoja​ opiskelijan osallisuutta ja asemaa edistäen 

  Koulutusmateriaalin käyttötapa

  Itsenäinen opiskelu omaan tahtiin.  Opettaja tai ohjaaja ei ole käytettävissä. Opiskelusta ei anneta arviontia, todistusta tai osaamismerkkiä. 

  Suosittelemme etenemistä osiojärjestyksessä. Tehtäviä ei palauteta, vaan ne ovat omaehtoista oppimista varten.

  • 2. Erityisen tuen sisäiset ja ulkoiset verkostot

   bannerikuva

  1. Moniammatillisuuden peruskäsitteet3. Moniammatillinen yhteistyö