Aiheen kuvaus

 • Tietoja Seksuaaliterveysasemasta

  Seksuaaliterveysasema on toteutettu Suomen VirtuaaliAMK-verkoston koordinoimassa ESR-rahoitteisessa AYVOT-hankkeessa. Partnereina hankkeessa toimivat HIV-tukikeskus, SEXPO-säätiö, Helsingin diakonissalaitos, HAMK, LAMK, JAMK, Centria-AMK, Turun AMK ja Laurea AMK. Hanketta koordinoi VirtuaaliAMK-verkoston kehittämisyksikkö.

  Tämä osio sisältää

  1. Käyttöehdot
  2. Tietoa toteuttajista
  3. Ohjeet opettajille ja opiskelijoille
 • Käyttöehdot

  Lue huolellisesti seuraavat käyttöehdot ennen rekisteröitymistä Seksuaaliterveysasemaan!

  Seksuaaliterveysasema on toteutettu DIGMA-ympäristöön. Alla olevat käyttöehdot ovat DIGMAn yleisten käyttöehtojen mukaiset, mutta täsmentävät niitä joiltakin osin.

  Tekijänoikeudet ja aineiston käyttö- osio (Kohta 2) koskee myös rekisteröitymättömiä käyttäjiä

  1. Yleistä

  Nämä käyttöehdot koskevat Seksuaaliterveysasema-oppimisympäristön käyttöä ja käyttäjän oikeutta käyttää Seksuaaliterveysaseman aineistoja.

  Voit käyttää Seksuaaliterveysaseman aineistoja:
  1. rekisteröitymättä järjestelmään
  2. rekisteröityneenä käyttäjänä, opettajan tai opiskelijan roolissa

  Myös suoraan HAKA-palvelulla kirjautuneet ovat rekisteröityneitä käyttäjiä.

  Kun rekisteröidyt järjestelmään, sitoudut antamaan oikeat henkilötietosi ja hyväksyt samalla rekisteriselosteen ja käyttöehdot. Sitoudut noudattamaan käyttöehtoja Seksuaaliterveysasemaa käyttäessäsi. Näiden käyttöehtojen lisäksi koulutuksessa noudatetaan järjestävän organisaation sääntöjä. Järjestetyssä koulutuksessa opettaja voi lisäksi rajoittaa omien aineistojensa käyttöoikeuksia.

  2. Seksuaaliterveysaseman tekijänoikeudet ja aineiston käyttö muissa julkaisuissa

  Seksuaaliterveysaseman käyttäjä sitoutuu kunnioittamaan hänen käyttöönsä tarjotun materiaalin tekijöiden oikeuksia koulutuksen aikana ja myös sen päätyttyä.Seksuaaliterveysaseman aineisto koostuu tekstistä, videoista ja kuvista, joilla on erilaiset käyttöehdot.

  2.1 Tekstit

  Seksuaaliterveysaseman artikkelien tekstiaineisto on lisensoitu CC BY-NC-SA 1.0-lisenssillä. Tekstejä saa vapaasti kopioida, muokata, levittää ja julkaista niin verkossa kuin paperilla sillä ehdolla, että julkaistut versiot lisensoidaan samalla lisenssillä ja alkuperäinen lähde mainitaan.

  Lisenssiehdot ovat:

  • tekstiaineiston tekijäksi on ilmoitettava seksuaaliterveysasema.fi
  • tekstiaineistoa ei saa käyttää ansiotarkoituksessa
  • muokatut tekstiaineistot tulee jakaa samalla lisenssillä (CC BY-NC-SA)
   Lisätietoja CC BY-NC-SA 1.0-lisenssistä ks. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0/fi/

  2.2 Videot

  Seksuaaliterveysaseman artikkelien videoaineisto on lisensoitu CC BY-NC-ND 1.0-lisenssillä. Videoita saa vapaasti kopioida, levittää, näyttää ja esittää niin verkossa kuin paperilla sillä ehdolla, että julkaistut kopiot lisensoidaan samalla lisenssillä ja alkuperäinen lähde mainitaan.

  Lisenssiehdot ovat:

  • videoaineiston tekijäksi on ilmoitettava seksuaaliterveysasema.fi / Tekijän nimi esim. MediaStage
  • videoaineistoa ei saa käyttää ansiotarkoituksessa
  • videoaineiston kopiot tulee jakaa samalla lisenssillä (CC BY-NC-ND)
  • videoaineistoa ei saa muokata
   Lisätietoja CC BY-NC-ND 1.0-lisenssistä ks. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/1.0/fi/

  2.3 Kuvat

  Kansainvälinen tekijänoikeussuoja koskee Seksuaaliterveysasemassa julkaistuja kuvia. Jollei toisin mainita, kaikki oikeudet kuviin pidätetään ja seuraavat käyttöehdot ovat voimassa:

  1. Saat katsoa kuvia web-selaimella vapaasti ja tulostaa niitä omaan käyttöön.
  2. Kuvia ei saa tallentaa, muuttaa, jakaa tai julkaista ilman kirjallista lupaa tekijänoikeuden haltijalta.
  3. Kaupallinen käyttö on kielletty.

  Restrictions on the usage of photos

  All photos on this site are protected by international copyright laws.  Unless otherwise mentioned, all rights are reserved and the following rules apply:

  1. You have rights to personally view the images with your web browser and print them for your own use
  2. The photos may not be explicitly downloaded, altered, distributed, or republished without the written permission of the copyright holder. 
  3. No commercial use of these photos is allowed in any way.

  2.4 Sisällöntuottajan oikeudet ja velvollisuudet

  Seksuaaliterveysasemalle voi tallentaa sellaista materiaalia, johon tallentajalla on tekijänoikeus tai joka on hankittu lähteestä, joka sallii sen julkaisun Seksuaaliterveysasemassa. Jos on käyttänyt ulkopuolista Creative Commons-lisenssillä julkaistua materiaalia, on ilmoitettava alkuperäinen lähde ja annettava linkki alkuperäiskopion verkko-osoitteeseen. Sisällöntuottajat vastaavat omalta osaltaan siitä, etteivät käytä tekijänoikeuden alaista materiaalia (tekstiä, kuvaa tai ääntä) ilman lupaa.

  Tekijällä on oikeus käyttää Seksuaaliterveysasemassa julkaistua omaa materiaaliaan vapaasti muualla.

  Tekstin havainnollistamiseen tai siteerattujen ajatusten kommentointiin voi käyttää lainattua tekstiä. Tekstiä lainattaessa tulee mainita alkuperäinen tekijä ja lainauksen lähde. Tekijänoikeuslaki suojelee ajatusten luovaa ilmaisua, ei itse tietoa tai ajatuksia esim. tietosanakirjan artikkeli voidaan muotoilla uudelleen ja tallettaa teksti Seksuaaliterveysasemaan.

  Lisätietoja tekijänoikeuslaista http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404.

  Jos Seksuaaliterveysasemasta, löytyy tekijänoikeutta rikkovaa materiaalia on asiasta ilmoitettava ylläpitäjälle.

  3. Opiskelijan tuottaman aineiston käyttö

  Seksuaaliterveysasemassa opiskelijana oleva käyttäjä luovuttaa koulutuksen järjestäjälle oikeuden käyttää opiskelijan tuottamaa aineistoa sen koulutuksen yhteydessä, jolle opiskelija osallistuu. Oppilaitos saa valmistaa opiskelijan tuottamasta aineistosta kopioita, joita voidaan jakaa kyseiseen koulutukseen osallistuville opiskelijoille. Koulutuksen järjestäjän käyttöoikeus koskee vain sitä aikaa, jonka opiskelija opiskelee kyseisessä koulutuksessa.

  Mikäli koulutuksen järjestäjä haluaa käyttää opiskelijan aineistoa muussa yhteydessä tai muulla tavalla, siitä tulee sopia opiskelijan kanssa erikseen kirjallisesti. Koulutuksen järjestäjä saa kuitenkin säilyttää opiskelijan aineistoa opintosuoritusten arvioimista varten. Järjestelmä voi ottaa opiskelijan aineistosta myös teknisiä varmuuskopioita.

  4. Vastuu seksuaaliterveysaseman käytöstä

  Seksuaaliterveysaseman käyttäjän tulee säilyttää saamaansa käyttäjätunnusta ja salasanaa huolellisesti ja huolehtia siitä, etteivät ne joudu kolmannen osapuolen haltuun. Käyttäjä vastaa tunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta Seksuaaliterveysaseman käytöstä.

  Seksuaaliterveysaseman käyttäjä vastaa siitä, että hänen tuottamansa aineisto ei loukkaa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia, eikä ole yksityisyydensuojan, hyvän tavan tai lain vastaista.

  Ylläpitäjä voi poistaa käyttöehtojen vastaisen aineiston ilmoittamatta. Ylläpitäjä voi estää käyttäjän pääsyn järjestelmään ja poistaa käyttäjän käyttäjätilin, jos tämä rikkoo käyttöehtoja.

  Käyttäjä vastaa käyttöehtojen vastaisen toiminnan aiheuttamista vahingoista. 

  5. Sovellettava laki

  Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluteitse.

  6. Käyttöehtojen voimaantulo ja muutokset

  Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 27.2.2013 ja ovat voimassa toistaiseksi. Seksuaaliterveysasema ilmoittaa käyttäjälle näiden käyttöehtojen muutoksista palvelun yhteydessä. Olennaisista muutoksista voidaan lähettää tietoa myös käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen. Käyttäjällä on oikeus lopettaa Seksuaaliterveysaseman käyttö, mikäli hän ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja.

  • Tietoa tekijöistä

  • Ohjeet opettajille ja opiskelijoille