Osio

 • Yleinen


  RETU-hanke
  ELY-keskus
  Euroopan sosiaalirahasto Vipuvoimaa EU:lta  Ammatillisen opettajan työpäivä oppilaitoksessa on hyvässä vauhdissa. Eteesi astelee nuori ja hänen takaansa koulutuspäällikkö huikkaa: 
  "Tää Caro aloittaa opinnot alallasi ja katsottiin, että hänet sijoitetaan ryhmääsi. Opon mukaan hänellä on jotakin opintoja jo tehtynä.  Nyt en muista ulkoa, mitä ne oli. Katotteko HOKSin kuntoon ja opinnot alkuun." Caro jää seisomaan ovensuuhun. Mitä opettaja voi tehdä?


  Ammatillinen opettaja uraohjaajana opiskelumateriaalista saat tietoa, valmiuksia ja työkaluja ohjata opiskelijoita koko opintopolun ajan kohti hänelle merkityksellistä tulevaisuutta. Pääset pohtimaan ohjauksen teemoja kuvitteellisen opiskelijan Caron kanssa.  Voit seurata Caron opintojen etenemistä ja opettajalle tarkoitettuja keskeisiä ohjeita seuraamalla kuvan alapuolella valikoista (kohdat 1-6) aukeavaa Caron tarinaa. Tarinan jokaiseen kohtaan on Resilienssi- ja tulevaisuususko -hankkeessa (RETU) tuotettu tai linkitetty muualla tehtyä materiaalia ammatillisen opettajan uraohjauksen tueksi. 

  Hankkeessa tuotettu materiaali on koottu 
   • Työkalupakkiin ja 
   • materiaaliin soveltuvia Oppimistehtäviä voit hyödyntää osana osaamisen kehittämistä. 
  Muistahan, että jokaisen opiskelijan opinpolku on yksilöllinen, joka vaatii pedagogista osaamista ja soveltamista.

  Opiskelija harjoittelemassa. Kuva: Somepedia-hanke

  • Laajenna kaikki osiotPienennä kaikki osiot

  • Sait opastettua Caron mukaan ryhmän opetukseen ja käytännön harjoitustöitä tekemään opiskelijatuutoreiden avustuksella. Pari työntäyteistä viikkoa on kulunut.  Caro on käynyt koulussa, mutta joitakin poissaoloja on ollut. Opetuksen lomassa on selvinnyt, että Caron aiemmat opinnot ovat keskeytyneet. Nyt olisi paikallaan kahdenkeskinen, ensimmäinen HOKS-keskustelu opiskelijan kanssa. Mitä opettajan tarvitsisi selvittää ja tietää? Millä konsteilla keskustelusta saisi mahdollisimman paljon esiin tietoa, joka palvelisi Caron opiskelua? Mitä opettajan kuuluukaan tietää? Eikös se riitä, että opettaa?
   Hyödynnä oheista materiaalia: 

   • Miksi opettaja ohjaa? -video.   Opettajan uran alkumetrit ” Aluksi menin substanssi edellä ja ihmettelin miksi pitäisi tehdä muuta, mutta pian huomasin, että se on myös jotakin muuta.” Se muu on ohjaamista ja tässä videossa pohditaan, miksi opettaja ohjaa.  Linkki tekstitettyyn videoon
   • HOKS-keskustelun tärkeimmät kysymykset (PDF, lehtiöpohja)
   • Onnistuneen ohjauskeskustelun rakentaminen -video https://www.youtube.com/watch?v=9rY4tjXx8Os Käsikirjoitus: Niina Mero, Jaakko Helander, Päivi Pukkilakuvauseditointi & grafiikka: Niina MeroHämeenlinna : Hämeen ammattikorkeakoulu 2015.


   Näytä vain 'Osio 1'
  • HOKS-keskustelun yhteydessä Caro teki verkosta löytyvän Crear-mittarin. Vastausten perusteella Caro tuo esiin huolen tulevaisuudestaan. Mikä minusta tulee isona, on vielä kysymys ilman hajuakaan vastauksesta. Työssäkäymisestä hänellä ei ole kokemusta. Aiemmista opinnoista ei löydy merkintöjä suoritetusta matematiikan ja fysiikan opinnoista. Ne ovat Carolle vaikeita. Opettajana pohdit miten edetä, jotta opinnot eivät keskeytyisi? Onkohan tässä jotakin oppimisvaikeutta vai laiskuutta? 
   Hyödynnä oheista materiaalia:

   • Mitä urasuunnitteluvalmiuksilla ja -taidoilla tarkoitetaan ja mitä ne ovat?  Kuinka opettajana selitän konkreettisesti opiskelijalle? Video, kesto 5:36.   
   • Linkki Crear mittariin, urataidot
   • Ohjauskysymyksiä opettajille Crear-mittarin tulosten käsittelyyn
   • Milloin tukea tarvitaan? -video, kesto 4:51. Ohjausta tarvitaan usein tilanteissa, jossa opiskelijan polulla on kiviä etenemisen tiellä. Tässä videossa mietitään kysymystä, mistä opettaja voi tietää, että opiskelija tarvitsee tukea. Eikä pelkästään kysymystä vaan myös vastauksia.  Linkki tekstitettyyn videoon  

   • Osaanko toimia ohjaajana? -video, kesto 4:52. Miten CREAR-mittari avaa ohjauksen ja mitä mittarin jälkeen tapahtuu? Ohjauksessa opettaja joutuu välillä miettimään omaa toimintaansa. Isoja kysymyksiä ovat osaanko toimia, mistä saan tukea ja mitä teen? Näitä kysymyksiä pohditaan seuraavassa videossa. Linkki teksitettyyn videoon 


    Näytä vain 'Osio 2'
   • Lukukausi on jo pitkällä. Caron opinnot ovat edenneet ja opintoihin liittyvät valinnat ovat edessä. Caro voi valita ammatillisista sisällöistä eri vaihtoehtoja ja ensimmäinen koulutussopimuksen mukainen jakso työpaikalla on tulossa. Caroa arveluttaa mihin mennä ja pärjääkö hän. Hyödynnä oheista materiaalia: 

    • Miten ohjataan? -video, kesto 6:37. Miten jutustelusta muodostuu toimiva HOKS-keskustelu tai ohjauskeskustelu. Tarkastelussa on ohjauskeskustelun rakenne ja tavoitteellisuus, joka erottaa ohjauksen jutustelusta, sekä suunnitelma, miten pienin askelin päästään eteenpäin. Linkki tekstitettyyn videoon 
    • Valintoja ja ratkaisuntekokykyä tukevia harjoitteita. 

     Näytä vain 'Osio 3'
    • Carolle löytyi sopiva työpaikka, jossa hän voi oppia valitsemaansa tutkinnon osaa. Se on Caron kotipaikkakunnalla 85 km:n päässä. Caron työpaikalle on sen verran pitkä matka, että ohjaus tapahtuu etänä. Alku menee hyvin, mutta sitten selviää, että Caro ei viihdy. "Huono idea, luulin ihan toisenlaiseksi paikaksi. Tuntuu vaikealta ja tylsältä. Muutaman kerran olen tullut myöhässä, mutta kotona asumisessa on se etu, että on tullut lähdettyä. Voikohan tehtyjä valintoja muuttaa? Mikä olisi parempi valinta?" 
     Hyödynnä oheista materiaalia: 

     Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaus:


      Näytä vain 'Osio 4'
     • Caron opinnot etenevät ja takana on ensimmäinen jakso työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Carolla jäi fiilis, että työharjoittelupaikka ei vastannut hänen ennakkokäsitystä. Seuraavan opintovuoden valinnat onnistuivat. Opettaja pohtii voiko HOKSia ja valintoja muuttaa, ja jos voi niin millä perusteella? Hyödynnä oheista materiaalia: 

      • HOKS-keskustelun tärkeimmät kysymykset (PDF, lehtiöpohja) 
      • Mitä on uraohjaus osana opettajan työtä? video. Tässä videossa mietitään hieman uraohjausta ja miten se näkyy opettajan työssä, sekä mitä ovat urataidot. Uraohjauksessa ja ohjauksessa on tavoite ja suunnitelma kohti tavoitetta, voiko niitä muuttaa kesken kaiken? Video, kesto 5:11. Linkki teksitettyyn videoon 

       Näytä vain 'Osio 5'
      • Valmistuminen lähestyy  ja Caro pohdiskelee: "Menisinkö töihin, pärjäänkö siellä?  Toisaalta opintojakin voisi jatkaa, kun matematiikkakin avautui. Sain siihen apua. Olenko riittävän hyvä, että pärjään?" Opettaja puolestaan miettii miten hänen tulisi tilanteessa toimia? Saako neuvoa ja tiedänkö mitä Caron pitää tehdä? Hyödynnä oheista materiaalia: 


        Näytä vain 'Osio 6'
       • Löydät täältä Ammatillinen opettaja uraohjaajana -opiskelumateriaalin dokumentteja sekä lyhyen kuvauksen materiaalin sisällöstä ja käyttötavoista.

         Näytä vain 'Osio 7'
        • Tähän osioon on rakennettu oppimistehtäviä hyödynnettäväksi ammatillisissa opettajakorkeakouluissa.  Niistä voi koota valinnaisten opintojen kokonaisuuden  tai hyödyntää opettajakorkeakoulun kanssa sovitulla tavalla. 

         CREAR-mittari

         Tehtävä 1. 

         Tavoite: Tunnet CREAR-mittarin ja saat valmiudet käyttää sitä omassa työssäsi.

         Suoritustapa: Perehdy CREAR-mittariin tutustumalla Retu-hankkeen sivuihin ja käyttöoppaaseen. Kokeile CREAR-mittaria itse. Mitä huomioita teit CREAR-mittarista?  Pohdi, miten itse voisit hyödyntää CREAR-mittaria ohjauksessa?  

         Tehtävä 2. 

         Tavoite: Osaat hyödyntää CREAR-mittaria opetus- ja ohjaustyössä.

         Suoritustapa: Ohjaat opiskelijoitasi käyttämään CREAR-mittaria ja  hyödynnät CREAR-mittarin tuloksia yhdessä opiskelijoiden kanssa ohjauskeskustelussa. Laadi kirjallinen tarkastelu/videopohdinta kokemuksistasi ja havainnoistasi. Miten CREAR-mittari auttoi ohjauskeskustelua?


         HOKS

         Tehtävä 3.

         Tavoite: Tunnet HOKSin ja saat valmiuksia HOKS-keskustelun suunnitteluun ja toteuttamiseen.

         Suoristustapa: Selvitä, mikä on HOKS. Pohdi, miten sunnittelet ja toteutat onnistuneen HOKS-keskustelun? Laadi kirjallinen tarkastelu/videopohdinta.


         Opintoihin tavoitteita

         Tehtävä 4a.

         Tavoite: Tiedät urasuunnitteluvalmiuksien ja -taitojen merkityksen opiskelijan opintopolulla.

         Suoritustapa:  Selvitä, mitä tarkoitetaan urasuunnitteluvalmiuksilla ja -taidoilla? Pohdi, mikä on niiden merkitys opiskelijalle?  Tarkastele, kuinka ohjaat opiskelijaa kehittämään urasuunniteluvalmiuksia ja -taitoja opintojen aikana. Laadi kirjallinen tarkastelu/videopohdinta.

         Tehtävä 4b.

         Tavoite: Osaat suunnitella ohjauskeskustelun, jossa käsitellään opiskelijan CREAR-mittarin  vastauksia

         Suoritustapa:  Suunnittele, miten ohjauskeskustelussa käsittelet opiskelijan kanssa CREAR-mittarin kysymyksiä. Laadi kirjallinen tarkastelu/videopohdinta.


         Työpaikalla tapahtuva oppiminen

         Tehtävä 5a.

         Tavoite: Osaat ohjata opiskelijaa kehittämään työelämätaitoja opintojen aikana.

         Suoritustapa: Tarkastele, mitä ovat työelämätaidot. Pohdi, kuinka ohjaat opiskelijaa kehittämään työelämätaitoja. Laadi kirjallinen tarkastelu/videopohdinta.


         Tehtävä 5b.

         Tavoite:  Saat valmiuksia etäohjaustilanteen suunnitteluun ja toteutukseen.

         Suoritustapa:  Suunnittele etäohjaustilanne, jossa ohjaat opiskelijan työpaikalla tapahtuvaa oppimista.  Miten valmistaudut ja toteutat etäohjaustilanteen?   Kuinka toteutat sen ja millä välineellä?  Miten ohjeistat valmistautumaan opiskelijan etäohjaukseen? Laadi kirjallinen tarkastelu/videopohdinta.


         Tarkistetaan HOKS

         Tehtävä 6.

         Tavoite:  Ymmärrät HOKSin elävänä asiakirjana

         Suoritustapa:  Pohdi miksi HOKSia tulee päivittää. Pohdi, kuinka seuraat HOKSin toteutumista opiskelijan opintojen aikana. Laadi kirjallinen tarkastelu/videopohdinta.


         Valmistumisen kynnyksellä

         Tehtävä 7.

         Tavoite:  Osaat auttaa opiskelijaa oman osaamisen esittelyssä ja verkostoitumisessa työelämän kanssa

         Suoritustapa:  Laadi suunnitelma, kuinka ohjaat opiskelijoita esittelemään osaamistaan sekä hahmottamaan ja rakentamaan omia verkostoja työelämän kanssa. Laadi kirjallinen tarkastelu/videopohdinta.
          Näytä vain 'Osio 8'