• Yleinen


  RETU-hanke
  ELY-keskus
  Euroopan sosiaalirahasto Vipuvoimaa EU:lta  Ammatillisen opettajan työpäivä oppilaitoksessa on hyvässä vauhdissa. Eteesi astelee nuori ja hänen takaansa koulutuspäällikkö huikkaa: 
  "Tää Caro aloittaa opinnot alallasi ja katsottiin, että hänet sijoitetaan ryhmääsi. Opon mukaan hänellä on jotakin opintoja jo tehtynä.  Nyt en muista ulkoa, mitä ne oli. Katotteko HOKSin kuntoon ja opinnot alkuun." Caro jää seisomaan ovensuuhun. Mitä opettaja voi tehdä?


  Ammatillinen opettaja uraohjaajana opiskelumateriaalista saat tietoa, valmiuksia ja työkaluja ohjata opiskelijoita koko opintopolun ajan kohti hänelle merkityksellistä tulevaisuutta. Pääset pohtimaan ohjauksen teemoja kuvitteellisen opiskelijan Caron kanssa.  Voit seurata Caron opintojen etenemistä ja opettajalle tarkoitettuja keskeisiä ohjeita seuraamalla kuvan alapuolella valikoista (kohdat 1-6) aukeavaa Caron tarinaa. Tarinan jokaiseen kohtaan on Resilienssi- ja tulevaisuususko -hankkeessa (RETU) tuotettu tai linkitetty muualla tehtyä materiaalia ammatillisen opettajan uraohjauksen tueksi. 

  Hankkeessa tuotettu materiaali on koottu 
   • Työkalupakkiin ja 
   • materiaaliin soveltuvia Oppimistehtäviä voit hyödyntää osana osaamisen kehittämistä. 
  Muistahan, että jokaisen opiskelijan opinpolku on yksilöllinen, joka vaatii pedagogista osaamista ja soveltamista.

  Opiskelija harjoittelemassa. Kuva: Somepedia-hanke

  • 2. Opintoihin tavoitteita

   HOKS-keskustelun yhteydessä Caro teki verkosta löytyvän Crear-mittarin. Vastausten perusteella Caro tuo esiin huolen tulevaisuudestaan. Mikä minusta tulee isona, on vielä kysymys ilman hajuakaan vastauksesta. Työssäkäymisestä hänellä ei ole kokemusta. Aiemmista opinnoista ei löydy merkintöjä suoritetusta matematiikan ja fysiikan opinnoista. Ne ovat Carolle vaikeita. Opettajana pohdit miten edetä, jotta opinnot eivät keskeytyisi? Onkohan tässä jotakin oppimisvaikeutta vai laiskuutta? 
   Hyödynnä oheista materiaalia:

   • Mitä urasuunnitteluvalmiuksilla ja -taidoilla tarkoitetaan ja mitä ne ovat?  Kuinka opettajana selitän konkreettisesti opiskelijalle? Video, kesto 5:36.   
   • Linkki Crear mittariin, urataidot
   • Ohjauskysymyksiä opettajille Crear-mittarin tulosten käsittelyyn
   • Milloin tukea tarvitaan? -video, kesto 4:51. Ohjausta tarvitaan usein tilanteissa, jossa opiskelijan polulla on kiviä etenemisen tiellä. Tässä videossa mietitään kysymystä, mistä opettaja voi tietää, että opiskelija tarvitsee tukea. Eikä pelkästään kysymystä vaan myös vastauksia.  Linkki tekstitettyyn videoon  

   • Osaanko toimia ohjaajana? -video, kesto 4:52. Miten CREAR-mittari avaa ohjauksen ja mitä mittarin jälkeen tapahtuu? Ohjauksessa opettaja joutuu välillä miettimään omaa toimintaansa. Isoja kysymyksiä ovat osaanko toimia, mistä saan tukea ja mitä teen? Näitä kysymyksiä pohditaan seuraavassa videossa. Linkki teksitettyyn videoon 


   1. HOKS3. Valintoja opintopolulla