• Yleinen


  RETU-hanke
  ELY-keskus
  Euroopan sosiaalirahasto Vipuvoimaa EU:lta  Ammatillisen opettajan työpäivä oppilaitoksessa on hyvässä vauhdissa. Eteesi astelee nuori ja hänen takaansa koulutuspäällikkö huikkaa: 
  "Tää Caro aloittaa opinnot alallasi ja katsottiin, että hänet sijoitetaan ryhmääsi. Opon mukaan hänellä on jotakin opintoja jo tehtynä.  Nyt en muista ulkoa, mitä ne oli. Katotteko HOKSin kuntoon ja opinnot alkuun." Caro jää seisomaan ovensuuhun. Mitä opettaja voi tehdä?


  Ammatillinen opettaja uraohjaajana opiskelumateriaalista saat tietoa, valmiuksia ja työkaluja ohjata opiskelijoita koko opintopolun ajan kohti hänelle merkityksellistä tulevaisuutta. Pääset pohtimaan ohjauksen teemoja kuvitteellisen opiskelijan Caron kanssa.  Voit seurata Caron opintojen etenemistä ja opettajalle tarkoitettuja keskeisiä ohjeita seuraamalla kuvan alapuolella valikoista (kohdat 1-6) aukeavaa Caron tarinaa. Tarinan jokaiseen kohtaan on Resilienssi- ja tulevaisuususko -hankkeessa (RETU) tuotettu tai linkitetty muualla tehtyä materiaalia ammatillisen opettajan uraohjauksen tueksi. 

  Hankkeessa tuotettu materiaali on koottu 
   • Työkalupakkiin ja 
   • materiaaliin soveltuvia Oppimistehtäviä voit hyödyntää osana osaamisen kehittämistä. 
  Muistahan, että jokaisen opiskelijan opinpolku on yksilöllinen, joka vaatii pedagogista osaamista ja soveltamista.

  Opiskelija harjoittelemassa. Kuva: Somepedia-hanke

  • Oppimistehtäviä

   Tähän osioon on rakennettu oppimistehtäviä hyödynnettäväksi ammatillisissa opettajakorkeakouluissa.  Niistä voi koota valinnaisten opintojen kokonaisuuden  tai hyödyntää opettajakorkeakoulun kanssa sovitulla tavalla. 

   CREAR-mittari

   Tehtävä 1. 

   Tavoite: Tunnet CREAR-mittarin ja saat valmiudet käyttää sitä omassa työssäsi.

   Suoritustapa: Perehdy CREAR-mittariin tutustumalla Retu-hankkeen sivuihin ja käyttöoppaaseen. Kokeile CREAR-mittaria itse. Mitä huomioita teit CREAR-mittarista?  Pohdi, miten itse voisit hyödyntää CREAR-mittaria ohjauksessa?  

   Tehtävä 2. 

   Tavoite: Osaat hyödyntää CREAR-mittaria opetus- ja ohjaustyössä.

   Suoritustapa: Ohjaat opiskelijoitasi käyttämään CREAR-mittaria ja  hyödynnät CREAR-mittarin tuloksia yhdessä opiskelijoiden kanssa ohjauskeskustelussa. Laadi kirjallinen tarkastelu/videopohdinta kokemuksistasi ja havainnoistasi. Miten CREAR-mittari auttoi ohjauskeskustelua?


   HOKS

   Tehtävä 3.

   Tavoite: Tunnet HOKSin ja saat valmiuksia HOKS-keskustelun suunnitteluun ja toteuttamiseen.

   Suoristustapa: Selvitä, mikä on HOKS. Pohdi, miten sunnittelet ja toteutat onnistuneen HOKS-keskustelun? Laadi kirjallinen tarkastelu/videopohdinta.


   Opintoihin tavoitteita

   Tehtävä 4a.

   Tavoite: Tiedät urasuunnitteluvalmiuksien ja -taitojen merkityksen opiskelijan opintopolulla.

   Suoritustapa:  Selvitä, mitä tarkoitetaan urasuunnitteluvalmiuksilla ja -taidoilla? Pohdi, mikä on niiden merkitys opiskelijalle?  Tarkastele, kuinka ohjaat opiskelijaa kehittämään urasuunniteluvalmiuksia ja -taitoja opintojen aikana. Laadi kirjallinen tarkastelu/videopohdinta.

   Tehtävä 4b.

   Tavoite: Osaat suunnitella ohjauskeskustelun, jossa käsitellään opiskelijan CREAR-mittarin  vastauksia

   Suoritustapa:  Suunnittele, miten ohjauskeskustelussa käsittelet opiskelijan kanssa CREAR-mittarin kysymyksiä. Laadi kirjallinen tarkastelu/videopohdinta.


   Työpaikalla tapahtuva oppiminen

   Tehtävä 5a.

   Tavoite: Osaat ohjata opiskelijaa kehittämään työelämätaitoja opintojen aikana.

   Suoritustapa: Tarkastele, mitä ovat työelämätaidot. Pohdi, kuinka ohjaat opiskelijaa kehittämään työelämätaitoja. Laadi kirjallinen tarkastelu/videopohdinta.


   Tehtävä 5b.

   Tavoite:  Saat valmiuksia etäohjaustilanteen suunnitteluun ja toteutukseen.

   Suoritustapa:  Suunnittele etäohjaustilanne, jossa ohjaat opiskelijan työpaikalla tapahtuvaa oppimista.  Miten valmistaudut ja toteutat etäohjaustilanteen?   Kuinka toteutat sen ja millä välineellä?  Miten ohjeistat valmistautumaan opiskelijan etäohjaukseen? Laadi kirjallinen tarkastelu/videopohdinta.


   Tarkistetaan HOKS

   Tehtävä 6.

   Tavoite:  Ymmärrät HOKSin elävänä asiakirjana

   Suoritustapa:  Pohdi miksi HOKSia tulee päivittää. Pohdi, kuinka seuraat HOKSin toteutumista opiskelijan opintojen aikana. Laadi kirjallinen tarkastelu/videopohdinta.


   Valmistumisen kynnyksellä

   Tehtävä 7.

   Tavoite:  Osaat auttaa opiskelijaa oman osaamisen esittelyssä ja verkostoitumisessa työelämän kanssa

   Suoritustapa:  Laadi suunnitelma, kuinka ohjaat opiskelijoita esittelemään osaamistaan sekä hahmottamaan ja rakentamaan omia verkostoja työelämän kanssa. Laadi kirjallinen tarkastelu/videopohdinta.
   Työkalupakki