• Tietoa DIGMA-oppimisympäristöstä

  DIGMA on avoin yhteisöllinen oppimisympäristö. Ympäristöä ylläpitää Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) / Ammatillinen opettajakorkeakoulu. DIGMA sisältää sekä avoimia että kirjautumista vaativia opintokokonaisuuksia. 

  DIGMA-oppimisympäristö on toteutettu Moodle-oppimisalustan päälle. Selaa rohkeasti DIGMAn etusivua sekä Kaikki kurssit -valintaa, ja tutki, löytyisikö sieltä sinulle tai opiskelijaryhmällesi sopivaa aineistoa ja verkkokursseja.

  I kategoriet Energia finns det kurser och material även på svenska.
  In the Serious Games category you will find some open material in English.
  • Lue huolellisesti seuraavat käyttöehdot ennen rekisteröitymistä DIGMA-oppimisympäristöön!

   Tekijänoikeudet ja aineiston käyttö -osio (Kohta 2) koskee myös rekisteröitymättömiä käyttäjiä

   1. Yleistä

   Nämä käyttöehdot koskevat DIGMA-oppimisympäristön käyttöä ja käyttäjän oikeutta käyttää DIGMA-aineistoja. DIGMAn eri aihealueilla (= Moodlen kurssikategoria) ja kursseilla näitä käyttöehtoja voidaan rajoittaa ja täsmentää

   Voit käyttää DIGMAn aineistoja:
   1. rekisteröitymättä järjestelmään
   2. rekisteröityneenä käyttäjänä, opettajan tai opiskelijan roolissa 

   Myös suoraan HAKA-palvelulla kirjautuneet ovat rekisteröityneitä käyttäjiä.

   Kun rekisteröidyt tai kirjaudut järjestelmään, sitoudut antamaan oikeat henkilötietosi ja hyväksyt rekisteriselosteen ja käyttöehdot. Sitoudut noudattamaan käyttöehtoja DIGMA-oppimisympäristöä käyttäessäsi. Näiden käyttöehtojen lisäksi koulutuksessa noudatetaan järjestävän organisaation sääntöjä. Järjestetyssä koulutuksessa opettaja voi lisäksi rajoittaa omien aineistojensa käyttöoikeuksia.

   2. DIGMAn tekijänoikeudet ja aineiston käyttö muissa julkaisuissa

   DIGMAn käyttäjä sitoutuu kunnioittamaan hänen käyttöönsä tarjotun materiaalin tekijöiden oikeuksia koulutuksen aikana ja myös sen päätyttyä. Aineistojen oikeudet on määritelty aihealuettain (aihealue = Moodle kurssikategoria), kursseittain tai kurssien sisällä. 

   Kansainvälinen tekijänoikeussuoja koskee DIGMAssa julkaistuja kuvia. Jollei toisin mainita, kaikki oikeudet kuviin pidätetään ja seuraavat käyttöehdot ovat voimassa:

   1. Saat katsoa kuvia web-selaimella vapaasti ja tulostaa niitä omaan käyttöön.
   2. Kuvia ei saa tallentaa, muuttaa, jakaa tai julkaista ilman kirjallista lupaa tekijänoikeuden haltijalta.
   3. Kaupallinen käyttö on kielletty.

   Restrictions on the usage of photos

   All photos on this site are protected by international copyright laws.  Unless otherwise mentioned, all rights are reserved and the following rules apply:

   1. You have rights to personally view the images with your web browser and print them for your own use
   2. The photos may not be explicitly downloaded, altered, distributed, or republished without the written permission of the copyright holder. 
   3. No commercial use of these photos is allowed in any way.
   Sisällöntuottajan oikeudet ja velvollisuudet

   DIGMAan saa tallentaa sellaista materiaalia, johon tallentajalla on tekijänoikeus tai joka on hankittu lähteestä, joka sallii sen julkaisun DIGMAssa. Jos on käyttänyt ulkopuolista Creative Commons-lisenssillä julkaistua materiaalia, on ilmoitettava alkuperäinen lähde ja annettava linkki alkuperäiskopion verkko-osoitteeseen. Sisällöntuottajat vastaavat omalta osaltaan siitä, etteivät käytä tekijänoikeuden alaista materiaalia (tekstiä, kuvaa tai ääntä) ilman lupaa.

   Tekijällä on oikeus käyttää DIGMAssa julkaistua omaa materiaaliaan vapaasti muualla.

   Tekstin havainnollistamiseen tai siteerattujen ajatusten kommentointiin voi käyttää lainattua tekstiä. Tekstiä lainattaessa tulee mainita alkuperäinen tekijä ja lainauksen lähde. Tekijänoikeuslaki suojelee ajatusten luovaa ilmaisua, ei itse tietoa tai ajatuksia.

   Lisätietoja tekijänoikeuslaista http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404.

   Jos DIGMAsta löytyy tekijänoikeutta rikkovaa materiaalia on asiasta ilmoitettava ylläpitäjälle.

   3. Opiskelijan tuottaman aineiston käyttö

   DIGMA-ympäristössä opiskelijana oleva käyttäjä luovuttaa koulutuksen järjestäjälle oikeuden käyttää opiskelijan tuottamaa aineistoa sen koulutuksen yhteydessä, jolle opiskelija osallistuu. Oppilaitos saa valmistaa opiskelijan tuottamasta aineistosta kopioita, joita voidaan jakaa kyseiseen koulutukseen osallistuville opiskelijoille. Koulutuksen järjestäjän käyttöoikeus koskee vain sitä aikaa, jonka opiskelija opiskelee kyseisessä koulutuksessa.

   Mikäli koulutuksen järjestäjä haluaa käyttää opiskelijan aineistoa muussa yhteydessä tai muulla tavalla, siitä tulee sopia opiskelijan kanssa erikseen kirjallisesti. Koulutuksen järjestäjä saa kuitenkin säilyttää opiskelijan aineistoa opintosuoritusten arvioimista varten. Järjestelmä voi ottaa opiskelijan aineistosta myös teknisiä varmuuskopioita.

   4. Vastuu DIGMAn käytöstä

   DIGMAn käyttäjän tulee säilyttää saamaansa käyttäjätunnusta ja salasanaa huolellisesti ja huolehtia siitä, etteivät ne joudu kolmannen osapuolen haltuun. Käyttäjä vastaa tunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta DIGMAn käytöstä.

   DIGMAn käyttäjä vastaa siitä, että hänen tuottamansa aineisto ei loukkaa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia, eikä ole yksityisyydensuojan, hyvän tavan tai lain vastaista.

   Ylläpitäjä voi poistaa käyttöehtojen vastaisen aineiston ilmoittamatta. Ylläpitäjä voi estää käyttäjän pääsyn järjestelmään ja poistaa käyttäjän käyttäjätilin, jos tämä rikkoo käyttöehtoja.

   Käyttäjä vastaa käyttöehtojen vastaisen toiminnan aiheuttamista vahingoista.

   5. Sovellettava laki

   Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluteitse.

   6. Käyttöehtojen voimaantulo ja muutokset

   Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 27.2.2013 ja ovat voimassa toistaiseksi. DIGMA ilmoittaa käyttäjälle näiden käyttöehtojen muutoksista palvelun yhteydessä. Olennaisista muutoksista voidaan lähettää tietoa myös käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen. Käyttäjällä on oikeus lopettaa DIGMAn käyttö, mikäli hän ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja.

   Rekisteriseloste