• Tietoa DIGMA-oppimisympäristöstä

  DIGMA on avoin yhteisöllinen oppimisympäristö. Ympäristöä ylläpitää Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) / Ammatillinen opettajakorkeakoulu. DIGMA sisältää sekä avoimia että kirjautumista vaativia opintokokonaisuuksia. 

  DIGMA-oppimisympäristö on toteutettu Moodle-oppimisalustan päälle. Selaa rohkeasti DIGMAn etusivua sekä Kaikki kurssit -valintaa, ja tutki, löytyisikö sieltä sinulle tai opiskelijaryhmällesi sopivaa aineistoa ja verkkokursseja.

  I kategoriet Energia finns det kurser och material även på svenska.
  In the Serious Games category you will find some open material in English.
  • Henkilötietolaki (523/99) 10 §
   EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679

   Päivitetty: 21.2.2019

   Rekisterin nimi

   DIGMA-oppimisympäristön käyttäjätietorekisteri

   Rekisterinpitäjä

   Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK)
   Teija Lehto
   Kuntokatu 3
   33520 TAMPERE

   Rekisteriasioihin liittyvät pyynnöt

   Rekisteriasioihin liittyvät pyynnöt tulee osoittaa DIGMA-oppimisympäristön Helpdeskiin:

   Puhelinnumero: 050 5936 492
   Sähköpostiosoite: digma.tamk@tuni.fi

   Rekisterin tekninen ylläpitäjä

   Tampereen ammattikorkeakoulu
   Kuntokatu 3
   33520 Tampere
   Puhelinvaihde: 0294 5222
   Verkkosivut: https://www.tuni.fi

   Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

   Rekisteritietoja käytetään TAMKin avoimessa Moodle-pohjaisessa oppimisympäristössä. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen: käyttäjien yksilöimiseen  (autentikointi) ja käyttäjien käyttöoikeuksien varmentamiseen  (autorisointi). Tietoja voidaan käyttää myös väärinkäytösten selvittämiseen ja niiltä suojautumiseen.

   Rekisterin tietosisältö

   Käyttäjä voi rekisteröityä järjestelmään joko oman korkeakoulunsa käyttäjätunnuksella (HAKA-kirjautuminen) tai itse rekisteröimällään tunnuksella. Muita kirjautumistapoja voidaan myös ottaa käyttöön tarpeen mukaan.

   Suoraan ympäristöön rekisteröityneistä käyttäjistä tallennetaan etunimi, sukunimi, käyttäjätunnus, sähköpostiosoite, asuinpaikkakunta ja -maa. Kirjautumistavasta riippuen järjestelmään voidaan tallentaa myös salasanaan liittyvää tietoa. HAKAlla kirjautuvista tallennetaan automaattisesti käyttäjätunnus (EPPN), nimitiedot, sähköpostiosoite, kotiorganisaatio ja kotiorganisaation tyyppi.   

   Käyttäjä voi halutessaan itse tallentaa järjestelmään muita yhteystietojaan (puhelinnumero, osoite, verkkosivun osoite, eri viestipalveluiden tunnisteet).

   Käyttäjä voi ympäristössä opiskellessaan tai opettaessaan tallentaa järjestelmään muita itseensä liittyviä tietoja sekä julkistaa tällaisia tietoja muille käyttäjille. Rekisterinpitäjä ei vastaa sellaisista käyttäjään liittyvistä henkilötiedoista, jotka käyttäjä omatoimisesti laittaa muiden henkilöiden saataville.

   Säännönmukaiset tietolähteet

   Asiakkaan suostumuksellaan antamat tiedot sekä suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijatietojärjestelmät, joiden tiedot tulevat HAKA-luottamusverkoston palveluiden kautta.

   Säännönmukaiset tietojen luovutukset

   Tietoja käytetään vain TAMKin ja sen hankkeiden ja asiakkaiden toimintaan, eikä niitä luovuteta muille osapuolille.

   Henkilötietojen säilytysaika

   Henkilötietoja säilytetään palvelussa 12 kk käyttäjän viimeisen kirjautumisen jälkeen, minkä jälkeen käyttäjän tiedot poistetaan.

   Henkilötietojen suojauksen periaatteet

   Tiedot on tallennettu tietojärjestelmään. Tiedot on suojattu teknisesti siten, että ainoastaan järjestelmän ylläpitäjillä on niihin pääsy. Tallentamiseen käytettävät atk-järjestelmät ovat jatkuvan ylläpidon alaisia järjestelmän tietoturvan varmistamiseksi. Palvelimet ja verkkolaitteet sijaitsevat valvotuissa tiloissa. Internetissä siirrettäessä tiedot on suojattu SSL-tekniikalla.

   Rekisteröinnin tarkastusoikeus

   Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Käyttäjä voi tarkistaa omat tietonsa kirjautumisen jälkeen omien tietojen sivulta. Käyttäjällä on myös mahdollisuus pyytää itseään koskeva tieto paperiversiona.

   Tietojen korjaaminen ja poistaminen

   Käyttäjä voi itse korjata omat tietonsa kirjautumisen jälkeen omien tietojen sivulta. HAKAlla kirjautuneen käyttäjän tiedot tulevat omasta kotiorganisaatiosta, joten niiden osalta muutospyynnöt tulee osoittaa sinne.

   Käyttäjän tiedot voidaan myös poistaa maksutta käyttäjän pyynnöstä. Pyynnön yhteydessä tulee toimittaa riittävät tiedot, joiden avulla voidaan varmistua käyttäjän henkilöllisyydestä vertaamalla niitä rekisterissä oleviin tietoihin.

   Kielto-oikeus

   Henkilötietoja ei käytetä sellaisiin tarkoituksiin, joihin käyttäjän kielto-oikeus on perusteltu.

   KäyttöehdotOhjeet käyttäjille