DIGMA - avoin oppimisympäristö on suljettu 19.6.2023

Avoin oppimisympäristö DIGMAn käyttö on päättynyt 19.6.2023. Kiitämme kaikkia uskollisia käyttäjiä sen monivuotisen elinkaaren aikana.

Tampereen korkeakouluyhteisön Moodle sekä DigiCampus-Moodle palvelevat jatkossa käyttäjiä.

Lisätiedot: it-helpdesk@tuni.fi


DIGMA learning space has been closed down on 19 June 2023

DIGMA open learning environment is closed down since 19 June 2023. We thank all devoted DIGMA users for the collaboration during the long lifespan of DIGMA LMS.

Tampere higher education community's Moodle and DigiCampus Moodle learning environments are at your service.

Further information: it-helpdesk@tuni.fi