Login as Digma user


Login as Haka user

Login as guest

Några kurser kan tillåta gäster

Är det första gången Du är här?

Du kan använda det öppna lärmaterialet i DIGMA utan inloggning.

I fall du studerar vid en finländsk yrkeshögskola eller universitet, logga in direkt till DIGMA med användarnamnet och lösen av din hemhögskola (HAKA-inloggning).

I andra fall behöver du registrera dig först, och skapa dig DIGMA-användarnamnet och lösen till DIGMA.

För några kurser måste du också ange en "kursnyckel", som du får från din lärare.

Läs mer om registrering och inloggning