Tehtävä 1: Osaamisen kartoittaminen

Kuuntele: 

Tehtävän tavoitteena on auttaa sinua hahmottamaan kaikkea sitä osaamista, jota olet hankkinut elämän eri osa-alueilta. 

Tehtävän voi toteuttaa 1) miellekarttana tai 2) muussa valitsemassasi muodossa.


Vaihtoehto 1: miellekartta

Laadi miellekartta (mind map) omasta osaamisestasi. Miellekartan keskelle tulet sinä ja sen ympärille pensasmaisesti haarautuen erilaiset elämääsi kuuluvat osa-alueet. Erilaisia osa-alueita ovat esimerkiksi perhe, ystävät, opinnot, harrastukset ja työ.

Pohdi tämän jälkeen, mitä osaamista olet hankkinut toimiessasi näillä eri elämän alueilla, ja kirjaa ne miellekarttaan. Samalla voit havainnollistaa miellekarttaan, millä tavalla opitut asiat kytkeytyvät nyt opiskeltavaan tutkintoon tai mitä hyötyä osaamisestasi voisi olla opintojen aikana ja tulevassa työelämässä. Suuntaa katsetta myös tulevaisuuteen: mitä osaamista haluaisit vielä vahvistaa?

Miellekartassa voi hyödyntää värejä, erilaisia muotoja ja symboleita. Miellekartan voi tehdä eri muodoissa: vaikkapa kynällä ja paperilla (valokuvaa tai skannaa tuotoksesi sekä talleta miellekarttasi myöhempää tehtävää varten). Voit tehdä miellekartan myös PowerPoint- tai Word-tiedostona, infograafina / julisteena tms., mikä parhaiten sopii sinulle. 

Netistä löytyy miellekartan tekemiseen mm. MindMeister -väline (https://www.mindmeister.com/), jota voit halutessasi käyttää.

Esimerkki mind mapin työstämiselle

  Mind map esimerkkikuvaEsimerkki miellekartan tekemisestä käsin. Videon kesto 4 min.


Vaihtoehto 2: kuvaus osaamisestasi elämän eri osa-alueilta

Valitse itsellesi sopiva tapa kuvata osaamistasi elämän eri osa-alueilla (valokuva, kirjoitelma, piirros, video tms.). Havainnollista osaamistasi elämän eri osa-alueilta, kuten esimerkiksi perheen, ystävien, opintojen, harrastusten ja työn näkökulmasta. Tuo esiin osaamista, jota olet hankkinut toimiessasi näillä eri elämän alueilla. Havainnollista myös millä tavalla opitut asiat kytkeytyvät nyt opiskelemaasi tutkintoon tai mitä hyötyä osaamisesta voi olla opintojen aikana ja tulevassa työelämässä.  Suuntaa katsetta myös tulevaisuuteen: mitä osaamista haluaisit vielä vahvistaa?

Netistä löytyy mm. Linoit-väline (https://en.linoit.com/), jota voit halutessasi käyttää.

Tehtävän palautus

Palauta tehtävä tänne tehtäväalueelle joko tiedostona tai nettilinkkinä. Tehtävänpalautuksen pääsee näkemään vain opettaja. Opettaja antaa sinulle lyhyen palautteen. Tehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty - täydennettävä - hylätty.


Takaisin alkusivulle