CASE-tehtävän palautus

palauta tänne takennushankkeen vaiheet -tehtävän yhteenveto