Erikoistilat

Sivusto: DIGMA-oppimisympäristö
Kurssi: Sähköasennusten perusteet
Kirja: Erikoistilat
Tulostanut: Vierailija
Tulostettu: sunnuntai, 4. joulukuuta 2022, 04:41

Kuvaus

Tavanomaisten erikoistulojen sähköasennukset

1. Erikoistilat SFS 6000-7

Sähkölaitteiden ja asennusten tulee soveltua käyttöpaikkaansa. Asennuksia suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon ulkoisten tekijöiden vaikutukset, kuten lämpötila ja vesi.

Pienjännitesähköasennusstandardissa SFS 6000 on osassa 7 annettu vaatimuksia erikoistiloille ja –asennuksille.Ne täydentävät yleisiä vaatimuksia (SFS6000 1-6). Täydentäviä osia on myös standardin osassa 8.

Erikoistiloja, joille on omia vaatimuksia

 • Kylpy- ja suihkutilat (701)
 • Uima-altaat ja vastaavat (702)
 • Saunat (703)
 • Rakennustyömaat (704)
 • Maa- ja puutarhatalouden laitteistot (705)
 • Ahtaat johtavat tilat (706)
 • Matkailuajoneuvot ja niiden paikoitusalueet (708)
 • Pienvenesatamat (709)
 • Lääkintätilat (710)
 • Messujen ja näyttelyiden tilapäislaitteistot (711)
 • Kalusteet (713)
 • Ulkovalaistusasennukset (714)
 • Pienoisjännitteiset valaistusjärjestelmät (715)
 • Liikkuvat tai siirrettävät laitteistot (717)
 • Lämmitysjärjestelmät (753)
 • Sähkölaitekorjaamot ja laboratoriot (803)
 • Kuivat, kosteat ja märät tilat sekä ulkotilat (804)

Tässä aineistossa on yhteenveto tavallisimmista erikoistiloista ja niiden vaatimuksista sähkölaitteille ja -asennuksille.

2. Kylpy- ja suihkutilat

SFS 6000-701:2012 Kylpy- ja suihkutiloja ovat tilat, joissa on kiinteä kylpyamme tai suihku. Niiden sähköasennuksille on asetettu yleisiä turvallisuussäädöksiä tiukempia vaatimuksia. Vikatapauksessa mahdollisuus vaarallisen suuruiseen vikavirtaan on muita tiloja suurempi ja sähkölaitteet joutuvat kosteuden ja veden kanssa tekemisiin käyttötilanteissa.

Kylpy- ja pesuhuoneiden asennuksissa on otettava huomioon asennuksien erityisvaatimukset:

 • lisäsuojaukselle
 • sähkölaitteiden sijoittamiselle
 • sähkölaitteiden kotelointiluokalle
 • johdotukselle

Lisäsuojaus

Kylpyammeen tai suihkun sisältävissä huoneissa kaikki piirit on suojattava yhdellä tai useammalla mitoitustoimintavirraltaan
enintään 30 mA vikavirtasuojalla.

Alueet


Kylpy- ja pesutilat on jaetaan alueisiin 0, 1 ja 2. Sähköasennuksille ja laitteille asetetaan näilä alueilla lisävaatimuksia tai rajoituksia.

Alue Etäisyys ammeesta Etäisyys suhkusta
0 Ammeen sisäpuolinen tila

Suihkupaikan lattian raja (0,1 m lattiasta, 1,2 m suihkusta)
1 Ammeen yläpuoli, 2,25 m lattiasta*) 1,2 m suihkusta, 2,25 m lattiasta*)
2 0,6 m ammeen reunasta, 2,25 m lattiasta*) --

*) suihkun suuttimen korkeus > 2,25 m => alue ulottuu suuttimeen asti

Alue 0 vaatimukset:

 • kotelointiluokka IP X7
 • kytkinlaitteiden (kytkimet, pistorasiat) asentaminen ei ole sallittua
 • laitteet on kiinnitetty ja liitetty pysyvästi ja suojattu SELV-järjestelmällä
 • alueella saa olla vain johtojärjestelmiä, jotka syöttävät ko. alueen sähkölaitteita
 • alueella saa olla vain sähkölaitteista, joita voidaan kohtuudella sijoittaa vain alueelle 0 ja jotka soveltuvat sen alueen oloihin

Alue 1 vaatimukset:

 • kotelointiluokka IP X4 ( IPX5)
 • alueella vain johtojärjestelmiä, jotka syöttävät ko. alueen tai 0 alueen sähkölaitteita
 • saa asentaa kytkinlaitteita vain, jos on SELV-järjestelmä U<12 V (AC) tai 30 V (DC)
 • ei saa asentaa verkkojännitteisiä pistorasioita ja jakorasioita


Alueelle 1 saa asentaa kiinnitettyjä, pysyviä sähkölaitteita, kuten poreammeen laitteita, suihkupumppuja, IV-laitteita, pyyhekuivaimia ja pienoisjännitteellä toimivia laitteita (SELV. PELV U < 12 V).

Alueen 2 vaatimukset

 • kotelointiluokka IP X4 ( IPX5)
 • ei saa asentaa verkkojännitteisiä pistorasioita ja jakorasioita

Muu osa kylpy- tai suihkuhuonetta

Saunan pesuhuoneessa tulee alueiden 0, 1 ja 2 ulkopuolella olevien sähkölaitteiden olla kotelointiluokaltaan vähintään IP21.

Johdotus

Pesutiloissa saattaa vaaraa aiheuttaa seinissä olevat johdotukset, jos pesutilan seiniin esim. kiinnitetään kylpyhuonevarusteita tms.

Tämän vuoksi johtojärjestelmät, jotka sijaitsevat alueilla 0, 1 tai 2 tai näitä alueita rajoittavien seinien sisällä, pitää

 • asentaa pinnalle tai
 • upottaa seinään vähintään 5 cm syvyyteen
  • Jos kohtia em.ei täytetä, johtojärjestelmä voidaan asentaa, jos
   • piirit on suojattu SELV- tai PELV-järjestelmällä tai
   • sähköisellä erotuksella, tai
   • piirit on lisäsuojattu lenintään 30 mA vikavirtasuojalla, piireissä pitää olla
    suojajohdin, tai
   • upotettu johtojärjestelmä on suojattu mekaanisesti käyttämällä metallivaipalla varustettua kaapelia tai metallista asennusputkea
    tai vastaavaa.

2.1. Pesutilojen uudistaminen

Pesutilojen korjausten yhteydessä joudutaan usein myös ratkaisemaan sähköasennusten muutostarpeet. Tilat ovat yleensä pieniä ja olosuhteet vaikeat sähkölaitteiden kannalta. Vaatimukset sähköasenuksille vaihtelevat sen mukaan

 • mitä tilassa muutetaan
 • koska olemassa oleva asennus on tehty.

» Vaihtoehtoja asennusten uudistukselle

Kalustus ei muutu, asennuksia ei uusita

Mikäli pesutilassa tehdään pinnotteiden, vesikalusteiden yms. uusiminen, mutta niiden sijainti ei muutu, voi sähköasennukset säilyä entisellään. Niiden tulee kuitenkin täyttää alkuperäisen rakentamisajankohdan vaatimukset.

» Sähköturvallisuusmäärysten A1 mukainen aluejako



Kalustus muuttuu, sähköasennuksia ei uusita

Mikäli pesutilassa muutetaan kalustusta, kuten vesipisteiden paikkaa, eikä sähköasennuksia kokonaan uudisteta, tulee asennusten täyttää seuraavat vaatimukset (SFS 8000-802.701):

 • pistorasian tulee sijaita yli 1,0 m:n päässä suihkusta tai 0,5 m:n päässä kylpyammeesta  ja ä pistorasia tullee suojata vikavirtasuojakytkimellä
 • asennuksen on täytettävä muuten alkuperäisen rakentamisajankohtansa vaatimukset

Mikäli muutokset tehdään siten, että pistorasia tulee sallittua etäisyyttä lähemmäksi suihkua tai ammetta, tulee pistorasia siirtää tai poistaa. Myös valaisimien ja muiden sähkölaitteiden kotelointiluokat ja sijoitus on tarkistettava vastaamaan SFS 6000-701 vaatimuksia.

Sähköasennukset uusitaan

Asennukset tehdään siten, että ne täyttävät SFS 6000-701 turvallisuustason.

 • Kaikki asennukset suojataan enintään 30 mA:n vikavirtasuojakytkimillä
 • Pistorasian etäisyys 1,2 m suihkusta tai 0,6 m ammeen reunasta
 • Valaisimet sijoitetaan vähintään 0,6 m:n etäisyydelle suihkusta tai ammeen reunan ulkopuolelle

3. Saunat (SFS6000-7-703:2012)

 Saunassa sähkölaitteen kotelointiluokan on oltava vähintään IP24. Höyrysaunassa, kotelointiluokan tulee olla vähintään IP67. Saunaan saa asentaa vain saunan käytön kannalta välttämättömien laitteisiin kuuluvia kytkinlaitteita (esim. kiukaan kytkin) eikä siellä saa olla pistorasiaa.

Kaikki saunan sähköasennuksen virtapiirit lukuun ottamatta sähkökiukaan syöttöä ja kiukaaseen liittyviä laitteita pitää suojata
yhdellä tai useammalla mitoitustoimintavirraltaan enintään 30 mA vikavirtasuojalla.
Löylyhuone jaetaan kolmeen alueeseen.

Sähkölaitteiden valinnalle ja asentamiselle asetetut vaatimukset:

 • Alue 1 : vain kiukaaseen liittyviä sähkölaitteita
 • Alue 2: Sähkölaitteiden lämmönkestävyydelle ei ole erityisvaatimuksia
 • Alue 3: Sähkölaitteiden tulee kestää vähintään 125 ºC ympäristön lämpötila.

Kiukaan asennus tulee tehdä noudattaen valmistajan antamia asennusohjeita ja suojaetäisyyksiä.

4. Kuiva, kostea, märkä tila (SFS 6000-8-804:2012)

 Kuiva tila

Kuiva tila on huone tai sen osa, jossa ilma on niin kuivaa, ettei seinille, kattoon tai sähkölaitteiden pinnalle normaalikäytössä tiivisty kosteutta ja tilaa ei katsota joksikin muuksi tilaks.

Esimerkkejä:

 • asuinhuoneet, asuntojen keittiöt, eteiset, WC:t
 • kodinhoitotilat
 • vapaa-ajanasuntojen vastaavat tilat
 • teollisuustilat, joissa ei ole erityisvaatimuksia

Kuivassa tilassa sähkölaitteiden tulee täyttää peruskotelointiluokkavaatimus (IP 2X tai IPXXB).

Jos vettä voi roiskua tai tippua sähkölaitteelle paikallisesti, esim. pesualtaan lähellä tai kuivauskaapin alla olevassa tilassa, sitä pidetään kosteana tilana (=> IP21). Pistorasioita ei suositella asennettavaksi lähelle pesuallasta kuin erityisistä syistä.

Kostea tila

Kostea tila on huone tai sen osa, jossa ilma on yleensä niin kosteaa, että pinnoille tiivistyy kosteutta, mutta ei vesipisaroita. Esimerkkejä:

 • yhteiskäytössä olevat vaatteiden pesutilat, talopesulat
 • kylmä- ja pakastehuoneet
 • suurkeittiöt
 • suurkeittiöiden ja elintarvikemyymälöiden tuotteiden käsittelytilat
 • tietyt kellarit ja teollisuustilat
 • väestönsuojat

Kosteassa tilassa tulee sähkölaitteiden kotelointiluokan olla vähintään IP X1 (IP 21 tai IP X1B).

Märkä tila

Märkä tila on huone tai sen osa, jossa ilma on uisen niin kosteaa, että pinnoille tiivistyvä vesi muodostaa vesipisaroita tai laite on alttiina vedelle.

Esimerkkejä:

 • osa teollisuuden tiloista
 • autojen pesuhallit

Märässä tilassa sähkölaitteiden kotelointiloukan tulee olla vähintään IPX4 (IP24 tai IPX4B)

Kosteissa ja märissä tiloissa SELV-järjestelmän osat tulee olla kosketussuojattu eristeellä tai IP XXB rakenteella. Pienoisjännitteisetkään osat eivät siis saa olla paljaina.

5. Ulkotilat (SFS 6000-804:2012)

Ulkotiloissa sähkölaitteiden ja -asennusten kotelointiluokkavaatimukset vaihtelevat sen mukaan, kuinka alttiina ne ovat veden vaikutukselle. Lisäksi on otettava huomioon perussuojaus ja suojaus vierailta esineiltä. Perussuojauksen takia IP-luokan ensimmäinen numero pitää olla vähintään 2 ja
ulkotiloissa 3. Eri standardeissa annetaan tiukempia vaatimuksia.

Ulkopistorasiat (SFS 6000-417.2.3 ja 804.53)

Ulos asennettavat pistorasiat (In< 20 A) suojattava vikavirtasuojakytkimellä. Vaatimus koskee myös pistorasioita, joista voidaan olettaa syötettävän ulkona kädessä pidettäviä laitteita (esim. ulkovarastot tms).

Kiinteitä laitteita syöttäviä pistorasioita ei tarvitse suojata, jos pistorasia sijoitetaan kosketusetäisyyden ulkopuolelle tai lukittavaan koteloon (pistorasia varustetaan käyttörajoituskilvellä).

Pistorasiaa ei saa asentaa vaakatasoon tai kaltevan pinnan yläpinnalle (esim. maa, vesikatto). Pistorasian asennuskorkeus tulee olla sellainen, ettei se joudu talvella lumen alle.

Ulkovalaistusasennukset (SFS 6000-7-714)

Standardi SFS 6000-7-714 määrittelee rakennusten ulkopuolella sijaitsevien valaisimien ja niiden asennustarvikkeiden vaatimuksia.