Sähköpisteiden suunnittelu ja sijoitus

1. Sähköpisteiden sijoittelu

Sähköpisteiden sijoittelu

Jokainen kiinteistö ja sen tilat ovat yleensä niin muodoltaan, rakenteeltaan kuin käytöltäänkin yksilöitä ja niiden sähköistystarpeet vaihtelevat suuresti. ST-kortistossa on erilaisille tiloille sähköistyksen tasoluokituksia, joita voi käyttää apuna valittaessa haluttua varustelutasoa. Sähköpisteiden suunnittelun lähtökohdaksi on selvitettävä vähintään:

  • tilojen käyttötarkoitus ja eritysvaatimukset
  • kiinteiden sähkölaitteiden teho, sijainti ja ohjaustarpeet
  • sähkölämmitystarpeet
  • tilojen valaistusratkaisut ja valaistuksen ohjaus
  • pistorasiatarpeet (siirrettävät sähkölaitteet)
  • tilojen rakenteet, johtoreitit, pinnoitteet, väritys
  • laajennus- ja muutostarpeet
  • valvonta ja ohjaustarpeet

Sähköpisteiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon erilaisille tiloille asetetut sijoitus-, turvallisuus- ja suojausvaatimukset (kts. "Erikoistilat"). Suunnittelussa tulee näiden lisäksi kuitenkin selvittää ennen kaikkea käytön tarpeet ja sovittaa ne yhteen turvallisuusvaatimusten kanssa.

Sähkölaitteiden ja -kojeiden, valaisimien, kytkin- ja ohjauslaitteiden sekä johtojen asennustapaan ja sijoitukseen vaikuttavat mm. tilan käyttötarkoitus, rakenteet, visuaalinen ilme, huollettavuus, muutos- ja asennuksen joustotarpeet.