Sähköpisteiden suunnittelu ja sijoitus

2. Esimerkki

Asunnon sähköpisteet

Asuinrakennuksissa voi käyttäjän vaatimustaso vaihdella hyvinkin paljon ja mm. ohjaustarpeet ja automaation lisääntyminen tuovat erilaisia vaatimuksia laitteille.

Liitteenä olevassa esimerkissä on normaalivarusteisen asunnon sähköpisteiden sijoitteluesimerkki.