Jakelujärjestelmät

Jakelujärjestelmien tunnukset

Jakelujärjestelmien rakennetta kuvataan kirjaintunnusjärjestelmällä.