Näkeminen

1. Näkeminen

1.5. Näkökenttä

Näkökenttä on molemmilla silmillä yhtä aikaa katsottuna suurempi kuin kummallakaan

silmällä yksistään katsottaessa.

Otsa, nenä ja posket rajoittavat näkökenttää siten, että se vaakatasossa on laajempi kuin pystytasossa.

Koko näkökentän laajuus vaakasuunnassa molemmilla silmillä yhtä aikaa katsottaessa on noin 190 astetta. Vaakatason alapuolelle näkökenttä ulottuu 70 ... 80° ja yläpuolelle 50 … 60°.