Valaistusvaatimukset

1. Valaistusvaatimukset

Sisätilojen työpaikkojen ja niiden lähialueiden valaistusjärjestelmille on määritelty määrällisiä ja laadullisia vaatimuksia standardissa

- SFS-EN 12464-1 Valo ja valaistus. Sisätilojen työkohteiden valaistus.

Ulkoalueiden valaistukseen annetaan tavoitteita standardissa:

- EN 12464-2 Light and lighting. Lighting of work places. Part 2: Outdoor work places.

Vaikka nämä standardit koskevatkin varsinaisesti työpaikkoja, antavat ne hyviä suuntaviivoja muidenkin tyyppisten tilojen valaistukseen. Esimerkiksi kodeissa tehdään monessa tilassa työpaikkaan verrattavia tehtäviä, jotka edellyttäisivät laadukasta valaistusta.


Sähköturvallisuus

Valaisinvalintoihin, sijoitteluun, ryhmittelyyn ja ohjaukseen vaikuttavat myös sähköturvallisuusnäkökulmat. Rakenteille, asennuksille, suojauksille yms. on vaatimuksia SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset standardissa.

Lisäksi mm. turvavalaistukselle on omat vaatimuksensa.