Asennusstandardi

1. Valaisinasennukset

Valaisimet tulee valita ja asentaa valmistajan ohjeiden mukaisesti ja niiden on täytettävä SFS-EN 60598 standardisarjan vaatimukset. Valaisimet aiheuttavat asennusympäristöönsä lämpövaikutuksen sekä säteilemällä että lämmön johtumisella. Tämän vuoksi on valaisinvalinnoissa otettava huomioon valaisimen suurin sallittu teho ja lähellä olevien materiaalien palo-ominaisuudet. Lisäksi erityisesti kohdevalaisimilla on vähimmäisetäisyys palaviin materiaaleihin. Valaisimet tulee asentaa merkintöjen mukaisesti ja noudattaen valmistajan asennusohjeita. Valaisinasennusten johtojärjestelmä kiinteässä asennuksessa tulee päättää:

  • rasiaan (EN60670 mukainen)
  • rasiaan asennettuun valaisinpistorasiaan (IEC 61995-1 tai SFS 5799)
  • sähkölaitteeseen, joka on suunniteltu liitettäväsi suoraan johtojärjestelmään.

Valaisimen kiinnittämiseen tulee olla sopivat laitteet, jotka kestävät valaisimen painon.

Valaisimet voidaan ketjuttaa vain silloin, kun ne on suunniteltu ketjutettaviksi. Asennuksessa käytettävä kaapeli on valittava valaisimen lämpötilamerkintöjen tai valmistajan ohjeiden mukaisesti. Mikäli ketjutus tehdään kolmivaiheisena ryhmänä, on kolmivaiheisen piirin johtimet asennettava samaan valaisimen sisällä olevaan ketjuttamiseen tarkoitettuun tilaan.

Valaisinryhmät, joissa valaisimet jaetaan kolmivaihejärjestelmässä kolmelle vaiheelle ja yhdelle yhteiselle nollajohtimelle, on merkittävä ja sijoitettava siten, että kaikki vaihejohtimet voidaan erottaa samanaikaisesti.