Valaistusratkaisu: Tilan käyttötarkoitus

Sivusto: DIGMA-oppimisympäristö
Kurssi: Valaistus
Kirja: Valaistusratkaisu: Tilan käyttötarkoitus
Tulostanut: Vierailija
Tulostettu: sunnuntai, 4. joulukuuta 2022, 03:40

Kuvaus

Valaistusratkaisu: Tilan käyttötarkoitus

1. Tilan käyttötarkoitus ja vaikutukset

1) Valon määrä, laatu ja värintoisto

•työalueilla ja lähialueilla vähintään SFS-EN 12464-1 mukainen
•tilan muulle valolle standardi ei anna ohjeistusta,  pois lukien tilat, joissa työskennellään jatkuvasti (valaistusvoimakkuus työ- ja lähialueen ulkopuolella oltava vähintään 200 lx).
•standardin ulkopuolisena ohjeistuksena voidaan työ- ja lähialueen ulkopuoliselle valolle antaa, että valaistusvoimakkuuden tulisi olla tilassa keskimäärin 1/3 tai minimissään 1/5 työalueen valaistusvoimakkuudesta, jotteivät luminenssierot ala häiritä tilassa oleskelua.

2) Valon suuntaus

•suora-, epäsuora- ja kohdevalaistus, ym.

3) Erityistarpeet

2. Valaistusvoimakkuuden vaikutus tuottavuuteen

Työ- ja lähialueiden valaistusvoimakkuuden on oltava normaalisti vähintään SFS-EN 12464 mukainen. Valaistusvoimakkuus voidaan suunnitella kuitenkin hyvin perustein myös suuremmaksi, sillä esimerkiksi teollisuudessa tilan valaistusvoimakkuuden kasvattaminen parantaa suoraan tuottavuutta.

3. Valaisimien määrän arviointi

Tavoiteltavaa valaistusvoimakkuutta vastaava valaisinmäärää voidaan suurpiirteisesti arvioida asennuksen ominaissähkötehon perusteella. Arviointi soveltuu esimerkiksi suunnittelun alkuvaiheeseen, jossa tehdään sähköverkon mitoitusta ja ratkaisujen luonnostelua.

Arvioinnissa voidaan käyttää (asennuskorkeus n. 2,5 m):
Loistelamppuvalaisinasennus 3 - 5 W/m2/100 lx

Monimetallilamppuvalaisinasennus 3 - 5 W/m2/100 lx

Suurpainenatriumlamppuvalaisinasennus 2 - 4 W/m2/100 lx

Mikäli tila on korkea, hyvin tummasävyinen, likainen tai valaisimessa on huono käyttöhyötysuhde, tarvitaan enemmän asennustehoa. Lisäksi epäsuorassa valaistuksessa tarvitaan suurempi asennusteho kuin suorassa valaistuksessa.

Koska tilan valaistusvoimakkuuteen vaikuttavat monet tekijät, on tärkeää ymmärtää, ettei edellä esitettyä tehon arviointia voida käyttää varsinaisena valaistuksen suunnittelutapana. Arviointi soveltuu lähinnä teholuokan karkeaan arviointiin ja vertailtaessa eri ratkaisujen energiatehokkuutta. Tarkempaan valaistussuunnitteluun tarvitaan aina valaistuslaskentaohjelmaa.

4. Valon suunta

5. Varjonmuodostus