Valaistusratkaisu: Tilan käyttötarkoitus

1. Tilan käyttötarkoitus ja vaikutukset

1) Valon määrä, laatu ja värintoisto

•työalueilla ja lähialueilla vähintään SFS-EN 12464-1 mukainen
•tilan muulle valolle standardi ei anna ohjeistusta,  pois lukien tilat, joissa työskennellään jatkuvasti (valaistusvoimakkuus työ- ja lähialueen ulkopuolella oltava vähintään 200 lx).
•standardin ulkopuolisena ohjeistuksena voidaan työ- ja lähialueen ulkopuoliselle valolle antaa, että valaistusvoimakkuuden tulisi olla tilassa keskimäärin 1/3 tai minimissään 1/5 työalueen valaistusvoimakkuudesta, jotteivät luminenssierot ala häiritä tilassa oleskelua.

2) Valon suuntaus

•suora-, epäsuora- ja kohdevalaistus, ym.

3) Erityistarpeet